Parkeervergunning voor bezoekers

 • Als u in een betaald parkeergebied woont, kunt u een parkeervergunning voor bezoekers aanvragen (maximaal 1 per woonadres).
 • U kunt geen parkeervergunning voor bezoekers aanvragen als een parkeervergunning op uw woonadres niet is toegestaan (nulnorm).
 • U kunt uw parkeervergunning voor bezoekers opwaarderen met bezoekersuren (maximaal 550 uur per kalenderjaar).
 • U moet uw bezoekers altijd aanmelden en afmelden. U kunt meerdere bezoekers tegelijk aanmelden. Bij het aanmelden vermeld u wanneer en hoe lang het bezoek is.
 • Aan een parkeervergunning voor bezoekers zijn kosten verbonden.
Aanvragen, wijzigen, opzeggen Bezoekers aan- of afmelden Bezoekersuren opwaarderen
Waarschuwing:

Lukt het niet om in te loggen in het parkeerloket?

Door updates van KPN kunnen verouderde mobiele apparaten het beveiligingscertificaat van sommige websites niet lezen. U krijgt dan een foutmelding of kunt de webpagina van het parkeerloket niet openen. Update uw apparaat naar het nieuwste besturingssysteem of probeer in te loggen via een ander apparaat. Heeft u hulp nodig met het aan- of afmelden van bezoekers? Neem dan contact op via 071 406 5400 en vermeld uw meldnummer en postcode.

Bezoekersvergunning aanvragen en uren opwaarderen

 • In het parkeerloket vraagt u een nieuwe bezoekersvergunning aan. Ga hiervoor naar www.katwijk.nl/parkeerloket
 • Voordat u uw bezoekersvergunning kunt gebruiken, koopt u bezoekersuren (uren opwaarderen binnen uw saldo). Dat doet u via www.katwijk.nl/parkeeractie. In het filmpje wordt vanaf 2:23 minuut uitgelegd hoe u dit doet.

Extra bezoekersuren aanvragen

Heeft u niet genoeg aan de 550 uur die u maximaal kunt aanschaffen voor uw bezoekersvergunning? Dan kunt u eenmalig een 'bezoekersvergunning extra' aanschaffen via het digitale parkeerloket. Met deze vergunning kunt u 100 extra bezoekersuren aanschaffen. Hiervoor betaalt u € 100.

Let op: voor de 'bezoekersvergunning extra' krijgt u een aparte/nieuwe meld- en pincode.

Hoe werkt de bezoekersvergunning?

 • Elk woonadres in het betaald parkeergebied komt in aanmerking voor 1 digitale bezoekersvergunning
 • Op deze vergunning zet u een tegoed van minimaal 50 en maximaal 550 uur per kalenderjaar. U kunt opwaarderen in blokken van 50 uur (€2), 250 uur (€10) of 500 uur (€20)
 • Uw tegoed is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Dit tegoed vervalt na 31 december
 • U ontvangt een bericht wanneer u uw bezoekersvergunning opnieuw kunt aanvragen voor het volgende jaar
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft. Met een bezoekersvergunning voor de centrumzone mag u ook parkeren in de ringzone (andersom geldt dat niet). Tussen 21.00 en 9.00 uur mag u vrij parkeren
 • De bezoekersvergunning gebruikt u tussen 9.00 uur en 21.00 uur. Buiten dit tijdvak wordt geen saldo afgeschreven. Stel, uw bezoek parkeert van 20.00 uur 's avonds tot 10.00 uur 's ochtends. Dan gaat er maar 2 uur van uw saldo af.

Mantelzorg is intensieve zorg die langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week duurt. Het is zorg voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

U komt in aanmerking voor een extra parkeertegoed als u één van deze indicaties heeft:

 • Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Stuur dan bij uw aanvraag een recente verklaring van het CIZ mee.
 • Zorgverzekeringswet. Stuur dan bij uw aanvraag een recente zorgovereenkomst mee die u heeft gesloten met uw thuiszorgaanbieder. Deze moet door beide partijen ondertekend te zijn.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een indicatie van de Jeugdwet. Dan is dit al bekend bij de gemeente maar we vragen u om een verklaring af te geven dat wij dit intern mogen toetsen.

De Mantelzorgvergunning is geldig zolang u een geldige indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorgverzekeringswet of Jeugdwet heeft.

Hoe werkt het?

 • Personen die mantelzorg ontvangen en dit kunnen aantonen met 1 van bovenstaande indicaties, hebben de mogelijkheid om een mantelzorgvergunning aan te schaffen. Hier kunt u maximaal 2.500 uur per kalenderjaar opzetten. Dit kan in stappen van 500 uur per keer. 
 • U kunt deze aanvraag zelf indienen in het digitaal parkeerloket.
 • Staan er nog uren open aan het einde van het jaar? U kunt deze niet meenemen naar het volgende jaar.
 • Jaarlijks ontvangt u een melding per email voor vernieuwing van uw extra bezoekersuren voor mantelzorg.
 • Ga naar www.katwijk.nl/parkeeractie voor het eenvoudig aan- en afmelden van mantelzorgers.
 • Bekijk de overige voorwaarden hierboven.

Veelgestelde vragen

Uw pincode vindt u in het parkeerloket, via: www.katwijk.nl/parkeerloket. Zodra u ingelogd bent met DigiD, ziet u de vergunningen die aan u zijn toegekend. U klikt op het nummer voor de bezoekersvergunning. Daarna ziet u een overzicht met een tabblad 'Documenten' en klikt u op de brief bezoekersvergunning uitgegeven met de pincode. Daar vindt u uw pincode.

Heeft u de pincode zelf gewijzigd en weet u deze nu niet meer? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 406 50 00.

 • Er is een centrumzone en een ringzone
 • Bezoekers van de Centrumzone mogen met de bezoekersvergunning ook parkeren in de Ringzone, bezoekers uit de Ringzone mogen met de bezoekersvergunning niet in de Centrumzone parkeren. Tussen 21.00 en 9.00 uur mag u vrij parkeren in alle zones
 • In de grensstraten (de straten die de grens vormen tussen de centrumzone en de ringzone) mogen beide vergunninghouders aan beide kanten van de straat parkeren
 • De bezoekersvergunning centrumzone kunt u niet gebruiken in de Voorstraat (tussen de Louwestraat en de Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

Maak een snelkoppeling op uw mobiel of tablet. Gebruik hiervoor www.katwijk.nl/parkeeractie. Klik op het icoon en meld uw bezoek aan met uw meldnummer en pincode.

U kunt meerdere bezoekers (en dus kentekens) tegelijk aanmelden. Er zit geen limiet op het aantal kentekens dat u aanmeldt.

De bezoekersvergunning gebruikt u tussen 9.00 uur en 21.00 uur. Stel, uw bezoek parkeert van 20.00 uur s' avonds tot 10.00 uur s' ochtends. Dan wordt er 2 uur gerekend en gaat er 2 uur van uw saldo af.

U kunt met uw bezoekersvergunning maximaal 550 bezoekersuren per kalenderjaar kopen. Heeft u hier niet voldoende aan? Dan kunt u eenmalig een 'bezoekersvergunning extra' aanschaffen via het digitale parkeerloket. Met deze vergunning kunt u maximaal 100 extra bezoekersuren aanschaffen. Voor 100 extra uren betaalt u € 100.

Let op: voor de 'bezoekersvergunning extra' krijgt u een aparte/nieuwe meld- en pincode.

Helaas is het achteraf niet mogelijk om een parkeeractie aan te passen. Bent u vergeten uw bezoekers af te melden? De parkeeractie eindigt automatisch om 21.00 uur.

Het kan gebeuren dat uw pincode blokkeert. Bijvoorbeeld omdat u te vaak een verkeerde pincode heeft ingevoerd. U kunt deze zelf weer deblokkeren.

 • Log in bij het parkeerloket
 • Klik op het onderstreepte nummer van de betreffende bezoekersvergunning
 • In het volgende scherm ziet u onder 'Media' verschillende knoppen staan, waaronder 'Koppel'
 • Klik op de knop 'Koppel' om uw pincode te deblokkeren

Lukt het niet? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 406 50 00.

Nee, dat is niet mogelijk. Alleen ingeschreven bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersvergunning. Uw bezoek kan in de garages of op straat (uurtarief) parkeren.

U kunt het kenteken van uw caravan of aanhangwagen aan- en afmelden met uw bezoekersvergunning. U kunt ook voor een bewonersvergunningkiezen, als u nog geen twee bewonersvergunningen heeft (en niet op eigen terrein kunt parkeren).

Let op: u mag uw camper volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6) niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen in de straat parkeren.

Nee, u kunt bezoekers alleen aanmelden via www.katwijk.nl/parkeeractie. Voor snelle toegang tot deze webpagina kunt u een snelkoppeling maken op het beginscherm van uw mobiele apparaat. U leest in de instellingen van uw internetbrowser hoe u dat kunt doen.

Dat klopt. De kentekens in uw oude reserveringen worden na 90 dagen automatisch anoniem. U ziet dan sterretjes in plaats van het kenteken.

We begrijpen dat het verstrekken van kentekens van bijvoorbeeld uw bezoekers vragen kan oproepen over privacy. Uiteraard behandelen wij alle informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en binnen de geldende wetgeving. Wij gebruiken verstrekte kentekens alleen om digitaal te kunnen controleren of er sprake is van een vergunninghouder of bezoeker.