Parkeervergunning voor bewoners

 • Als u in een betaald parkeergebied woont, kunt u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen (maximaal 2 per woonadres).
 • U kunt geen parkeervergunning voor bewoners aanvragen als u kunt parkeren op eigen terrein of als een parkeervergunning op uw woonadres niet is toegestaan (nulnorm).
 • Aan een parkeervergunning voor bewoners zijn kosten verbonden.
Aanvragen, wijzigen, opzeggen Parkeeroverlast melden

Hoe kan ik een parkeervergunning aanvragen, vernieuwen, wijzigen of opzeggen?

Hoe werkt de bewonersvergunning?

 • Een bewonersvergunning is op kenteken en is 1 kalenderjaar geldig. U kunt de vergunning niet verlengen maar moet na het verlopen een nieuwe vergunning aanvragen
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • Er is een Centrumzone (voorheen zone 1) en een Ringzone (voorheen zones 2 tot en met 5)
 • Bewoners van de Centrumzone mogen ook parkeren in de Ringzone, bewoners uit de Ringzone mogen niet parkeren in de Centrumzone. Tussen 21.00 en 9.00 uur mag u vrij parkeren
 • Als u een bedrijvenvergunning heeft, vervalt het recht op een 1e bewonersvergunning.

Kosten parkeervergunningen bewoners

Product Prijs (€)
Bewonersvergunning (per jaar) 20,00
2e Bewonersvergunning per jaar (tarief 2023) 60,00
2e Bewonersvergunning per jaar (tarief 2024) 75,00
Digitale mantelzorgvergunning eenmalig extra tegoed 500 uur 20,00
Wijziging kenteken Eerste 5x gratis
Tijdelijke verhuisvergunning 20,00
1e vakantiewoning parkeervergunning 20,00
2e vakantiewoning parkeervergunning (tarief 2023) 60,00
2e vakantiewoning parkeervergunning (tarief 2024) 75,00

In het digitale parkeerloket kunt u zien of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Dit wordt automatisch getoetst.

U meldt zich aan met uw DigiD en op basis daarvan toetst het parkeerloket voor welke parkeerproducten u in aanmerking komt. Heeft u bijvoorbeeld een eerste bewonersvergunning geselecteerd, dan wordt u stap voor stap door het aanvraagproces begeleid.

Het kan zijn dat u in het parkeerloket ondersteunende documenten moet uploaden, die achteraf door ons gecontroleerd worden. Zoals een lease- of werkgeversverklaring. Nadat de documenten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden krijgt u van ons bericht. Na betaling worden de vergunning en uw kenteken geactiveerd. Uiteindelijk geeft het parkeerloket een digitale bewonersvergunning op kenteken uit.

Na ontvangst van de betaling wordt de vergunning geactiveerd.

Kenteken wijzigen

Wilt u het kenteken wijzigen van uw parkeervergunning? U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket via: www.katwijk.nl/parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD nodig.

 • Toekomstige bewoners die verhuizen naar het betaald parkeergebied kunnen ook een tijdelijke verhuisparkeervergunning aanvragen. Dit kan als de aangifte van verhuizing nog niet verwerkt is in de gemeentelijke administratie
 • U kunt een parkeervergunning aanvragen als u bijvoorbeeld bezig bent met het verbouwen van de woning en alleen als u daarna ook daadwerkelijk permanent op dat woonadres gaat wonen. Op het adres van de bedoelde woning mag geen huurder of bewoner ingeschreven staan
 • U moet aantonen dat u in het gebied gaat wonen, door bij huur of koop het volledige huurcontract of de koopakte te overleggen, inclusief het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper. Een concept huurcontract of concept koopakte wordt niet geaccepteerd
 • De verhuisvergunning is alleen geldig in de zone waar u komt te wonen
 • De vergunning is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden geldig
 • U kunt naast een verhuisvergunning ook een bezoekers-verhuisvergunning aanvragen
 • Vanaf het moment dat u officieel ingeschreven staat op het adres kunt u een nieuwe bewonersvergunning aanvragen.

Veelgestelde vragen

U heeft recht op een parkeervergunning als u staat ingeschreven op het betreffende adres binnen het gereguleerde gebied (de zones).

U kunt een 2de bewonersvergunning aanvragen als u 1 parkeerplaats op eigen terrein heeft. Een 1e bewonersvergunning kan niet omdat u al een auto op eigen terrein kan parkeren. Als u meerdere parkeerplaatsen heeft, kunt u geen bewonersparkeervergunning aanvragen.

U heeft een parkeerplaats op eigen terrein als de ruimte een minimale afmeting heeft van:

 • 2.30 bij 5.00 meter als de ruimte niet is af te sluiten (bijvoorbeeld carport)
 • 2.65 bij 5.00 meter als de ruimte wel is af te sluiten (garage, stalling)

U heeft ook een parkeerplaats op eigen terrein als een ruimte op uw grond in officiële documenten als garage genoemd staat. Denk hierbij aan de taxatie van de Wet onroerende zaken (Woz), een bouwvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur-/koopovereenkomst.

U kunt een verhuisvergunning aanvragen als u kunt aantonen dat u eigenaar of huurder bent van de woning en als u zelf in deze woning gaat wonen. Deze vergunning wordt maximaal 3 maanden verstrekt, maximaal 1 vergunning per kalenderjaar en op kenteken.

U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig.

U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket via: www.katwijk.nl/parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig.

Klik na het inloggen op de knop ‘wijzigen’ achter het vergunningsnummer welke u wilt wijzigen en kies vervolgens voor ‘tijdelijk kenteken aanmelden/afmelden.’

Nee, dat is niet mogelijk. Er is een grote behoefte aan woningen in Katwijk. De gemeente wil dat woningen gebruikt worden voor permanente bewoning. Het verstrekken van een parkeervergunning voor een vakantiewoning/tweede woning past daar niet meer bij. Alternatief is een abonnement in de parkeergarages. Voor bestaande houders van een vakantiewoningvergunning bestaat een overgangsregeling tot 31 december 2024.

Indeling parkeerzones