Parkeervergunning voor bewoners

 • Het centrum van Katwijk aan Zee is verdeeld in 2 parkeerzones: de Centrum- en Ringzone
 • Per woonadres kunt u maximaal 2 bewonersparkeervergunningen aanvragen
 • U kunt ook een bezoekersvergunning aanvragen
 • De eerste vergunning kost €20 per jaar. De tweede vergunning kost €60 per jaar
 • Loopt uw vergunning af? Kies dan in het digitaal parkeerloket bij 'beschikbare producten' de knop 'aanvragen'
Aanvragen, wijzigen, opzeggen

Hoe kan ik een parkeervergunning aanvragen, vernieuwen, wijzigen of opzeggen?

Hoe werkt de bewonersvergunning?

 • Een bewonersvergunning is op kenteken en is 1 jaar geldig. U kunt de vergunning niet verlengen maar moet na het verlopen een nieuwe vergunning aanvragen
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • Er is een Centrumzone (voorheen zone 1) en een Ringzone (voorheen zones 2 tot en met 5)
 • Bewoners van de Centrumzone mogen ook parkeren in de Ringzone, bewoners uit de Ringzone mogen niet parkeren in de Centrumzone. Tussen 21.00 en 9.00 uur mag u vrij parkeren
 • Als u een bedrijvenvergunning heeft, vervalt het recht op een 1e bewonersvergunning.

Kosten parkeervergunningen bewoners

Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 1 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bewonersvergunning 20,00 (per jaar)
2e Bewonersvergunning 60,00 (per jaar)
Bezoekersvergunning 20,00 (500 uur)
Bezoekersvergunning 2,00 (50 uur)
Mantelzorgvergunning 20,00 (500 uur)
Tijdelijke verhuisvergunning 20,00

In het digitale parkeerloket kunt u zien of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Dit wordt automatisch getoetst.

U meldt zich aan met uw DigiD en op basis daarvan toetst het parkeerloket voor welke parkeerproducten u in aanmerking komt. Heeft u bijvoorbeeld een 1e bewonersvergunning geselecteerd, dan wordt u stap-voor-stap door het aanvraagproces begeleid.

Het kan zijn dat u in het parkeerloket ondersteunende documenten moet uploaden, die achteraf door ons gecontroleerd worden. Zoals een lease- of werkgeversverklaring. Nadat de documenten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden krijgt u van ons bericht. Na betaling worden de vergunning en uw kenteken geactiveerd. Uiteindelijk geeft het parkeerloket een digitale bewonersvergunning op kenteken uit. U hoeft dan uw oude papieren vergunning niet meer in de auto te leggen.

Na ontvangst van de betaling wordt de vergunning geldig vanaf de door u opgegeven ingangsdatum.

Kenteken wijzigen

Wilt u het kenteken wijzigen van uw parkeervergunning? U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket via: ww.katwijk.nl/parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD nodig.

 • Toekomstige bewoners die verhuizen naar het betaald parkeergebied kunnen ook een tijdelijke verhuisparkeervergunning aanvragen. Dit kan als de aangifte van verhuizing nog niet verwerkt is in de gemeentelijke administratie.
 • U kunt een parkeervergunning aanvragen als u bijvoorbeeld bezig bent met het verbouwen van de woning en alleen als u daarna ook daadwerkelijk permanent op dat woonadres gaat wonen. Op het adres van de bedoelde woning mag geen huurder of bewoner ingeschreven staan.
 • U moet aantonen dat u in het gebied gaat wonen, door bij huur of koop het volledige huurcontract of de koopakte te overleggen, inclusief het gedeelte met uw handtekent en die van de verhuurder of verkoper. Een concept huurcontract of concept koopakte wordt niet geaccepteerd.
 • De verhuisvergunning is alleen geldig in de zone waar u komt te wonen.
 • De vergunning is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden geldig.
 • Heeft u een verhuisvergunning? Dan kunt u ook een bezoekers-verhuisvergunning aanvragen.
 • Vanaf het moment dat u officieel ingeschreven staat op het adres kunt u een nieuwe bewonersvergunning aanvragen.
Parkeeroverlast melden

Indeling parkeerzones

 • Als u een parkeerplaats op eigen terrein heeft, dan vervalt het recht op de 1e bewonersvergunning. Als u meerdere parkeerplaatsen heeft, heeft u geen recht op een bewonersparkeervergunning.
 • U heeft een parkeerplaats op eigen terrein als de ruimte een minimale afmeting heeft van:
  • 2.30 meter bij 5.00 meter als het vrij toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een carport. Of:
  • 2.65 meter bij 5.00 meter als het een afgesloten ruimte is. Denk aan een garage of stallingsplaats.

Veelgestelde vragen

U heeft recht op een parkeervergunning als u staat ingeschreven op het betreffende adres of eigenaar bent van een woning binnen het gereguleerde gebied (de zones) en deze gebruikt als vakantiewoning. In dat laatste geval mogen er geen huurders ingeschreven staan. U moet dan een vakantiewoning vergunning aanvragen.

U kunt een verhuisvergunning aanvragen als u kunt aantonen dat u eigenaar of huurder bent van de woning en als u zelf in deze woning gaat wonen. Deze vergunning wordt maximaal 3 maanden verstrekt, maximaal 1 vergunning per kalenderjaar en op kenteken.

U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig.

U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket via: www.katwijk.nl/parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD of eHerkenning nodig.

Klik na het inloggen op de knop ‘wijzigen’ achter het vergunningsnummer welke u wilt wijzigen en kies vervolgens voor ‘tijdelijk kenteken aanmelden/afmelden.’