Parkeervergunning voor bewoners

 • Het centrum van Katwijk aan Zee is verdeeld in 5 parkeerzones
 • Op de lantaarnpalen aan het begin en einde van de straat zit een gekleurde sticker; deze geeft aan in welke zone u bent
 • Per woonadres kunt u maximaal 2 bewonersvergunningen en 1 bezoekersvergunning aanvragen.

De bewonersvergunning

 • Een bewonersvergunning is 2 jaar geldig
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • Bewoners van zone 1 mogen wel parkeren in de aangrenzende zones 2, 3 en 4

Bezoekersvergunning

 • Een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • De maximale parkeertijd van een bezoekersvergunning is 4 uur
 • U gebruikt de bezoekersvergunning altijd in combinatie met de parkeerschijf, waarop u aangeeft vanaf hoe laat u parkeert.
 • Het doordraaien van de blauwe schijf na het verlopen van de parkeertijd is wettelijk verboden.

Indeling parkeerzones

Parkeeroverlast melden

Kosten parkeervergunningen bewoners

Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bewonersvergunning 41,50
2e Bewonersvergunning 62,25
3e Bewonersvergunning  
(oude regeling, nieuwe 3e vergunning wordt niet meer uitgegeven) 83,00
Bezoekersvergunning (2 jaar) 40,00