Parkeervergunning voor bewoners

  • Het centrum van Katwijk aan Zee is verdeeld in 2 parkeerzones: de Centrum- en Ringzone
  • Per woonadres kunt u maximaal 2 bewonersparkeervergunningen aanvragen.
  • U kunt ook een bezoekersvergunning aanvragen.

De eerste vergunning kost € 20,- per jaar (2021). De tweede vergunning kost € 60,- per jaar (2021).

Let op: uw parkeervergunning wordt digitaal!

Katwijk stopt met alle papieren parkeervergunningen. In oktober 2021 worden alle papieren parkeervergunningen omgezet naar digitale parkeervergunningen.

Heeft u al een parkeervergunning? Dan hebben wij deze omgezet naar een digitale parkeervergunning(en). U vindt uw digitale parkeervergunning in het parkeerloket. U moet uw digitale parkeervergunning uiterlijk vóór15 december 2021 controleren en eventueel uw gegevens wijzigen. Na controle hoeft u geen papieren vergunning meer in de auto te leggen.

Het is van belang dat uw gegevens en het kenteken correct zijn want handhaving controleert alleen nog op kenteken.

Hoe werkt het digitaal parkeerloket?

In het digitale parkeerloket kunt u zien of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Dit wordt automatisch getoetst.

U meldt zich aan met uw DigiD en op basis daarvan toetst het parkeerloket voor welke parkeerproducten u in aanmerking komt. Heeft u bijvoorbeeld een 1e bewonersvergunning geselecteerd, dan wordt u stap-voor-stap door het aanvraagproces begeleid.

Het kan zijn dat u in het parkeerloket ondersteunende documenten moet uploaden, die achteraf door ons gecontroleerd worden. Zoals een lease- of werkgeversverklaring. Nadat de documenten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden krijgt u van ons bericht. Na betaling worden de vergunning en uw kenteken geactiveerd. Uiteindelijk geeft het parkeerloket een digitale bewonersvergunning op kenteken uit. U hoeft dan uw oude papieren vergunning niet meer in de auto te leggen.

Na ontvangst van de betaling wordt de vergunning geldig vanaf de door u opgegeven ingangsdatum.

Kenteken wijzigen

Wilt u het kenteken wijzigen van uw parkeervergunning? U kunt uw parkeervergunning(en) wijzigen in het digitaal parkeerloket via: ww.katwijk.nl/parkeerloket. U heeft daarvoor DigiD nodig.

Ook uw papieren bezoekersvergunning is omgezet naar een digitale bezoekersvergunning.

Hoe werkt de bewonersvergunning?

  • Een bewonersvergunning is 1 jaar geldig
  • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
  • Er is een Centrumzone (voorheen zone 1) en een Ringzone (voorheen zones 2 tot en met 5)
  • Bewoners van de Centrumzone mogen wel parkeren in de Ringzone, bewoners uit de Ringzone mogen niet in de Centrumzone parkeren
  • De vergunning is op kenteken
  • Als u een bedrijvenvergunning heeft, vervalt het recht op een 1e bewonersvergunning.
Parkeeroverlast melden

Indeling parkeerzones

Veelgestelde vragen