Parkeervergunning voor bewoners

 • Het centrum van Katwijk aan Zee is verdeeld in 5 parkeerzones
 • Op de lantaarnpalen aan het begin en einde van de straat zit een gekleurde sticker; deze geeft aan in welke zone u bent
 • Per woonadres kunt u maximaal 2 bewonersvergunningen en 1 bezoekersvergunning aanvragen.

De bewonersvergunning

 • Een bewonersvergunning is 2 jaar geldig
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • Bewoners van zone 1 mogen wel parkeren in de aangrenzende zones 2, 3 en 4

Bezoekersvergunning

 • Een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig
 • U mag alleen parkeren in de zone waarvoor u de vergunning heeft
 • De maximale parkeertijd van een bezoekersvergunning is 4 uur
 • U gebruikt de bezoekersvergunning altijd in combinatie met de parkeerschijf, waarop u aangeeft vanaf hoe laat u parkeert.
 • Het doordraaien van de blauwe schijf na het verlopen van de parkeertijd is wettelijk verboden.

Indeling parkeerzones

Parkeeroverlast melden

Kosten parkeervergunningen bewoners

Scroll de tabel om meer te zien
Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig.
Product Prijs (€)
Bewonersvergunning 41,50
2e Bewonersvergunning 62,25
3e Bewonersvergunning  
(oude regeling, nieuwe 3e vergunning wordt niet meer uitgegeven) 83,00
Bezoekersvergunning (2 jaar) 40,00