Parkeren voor gehandicapten

 • Met een lichamelijke handicap heeft u misschien recht op een gehandicaptenparkeerkaart en/of gehandicaptenparkeerplaats
 • U mag met uw gehandicaptenparkeerkaart parkeren in het vergunninghoudersgebied; het betaald parkeergebied en op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
 • U hoeft geen kaartje te kopen bij een parkeerautomaat
 • Plaats uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar onder de voorruit van uw auto
 • Voor een online aanvraag heeft u een DigiD-inlogcode nodig.
Inloggen met DigiD Gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

Ophalen gehandicaptenparkeerkaart

 • Als u een brief hebt ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, maak dan een afspraak om de kaart op te halen.
 • Neem uw identiteitsbewijs, een goed gelijkende pasfoto mee naar de afspraak.
 • Als u uw parkeerkaart verlengt, moet u ook uw oude parkeerkaart meenemen naar de afspraak.
Gehandicaptenparkeerkaart ophalen

Parkeerzones op de kaart

 • gehandicaptenparkeerkaart 'B' voor een bestuurder
 • gehandicaptenparkeerkaart 'P' voor een passagier
 • gehandicaptenparkeerkaart 'B + P' voor een bestuurder die ook regelmatig passagier is
 • gehandicaptenparkeerkaart 'I' voor instellingen met gehandicapte bewoners
 • gehandicaptenparkeerplaats

Bestuurder

U komt als bestuurder in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart 'B' als u:

 • minimaal 6 maanden een aantoonbare loopbeperking heeft én
 • u met loophulpmiddelen zoals een rollator, stok of prothese niet in staat bent zelfstandig meer dan 100 meter te lopen.

Passagier

U komt als passagier in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart 'P' als u:

 • minimaal 6 maanden een aantoonbare loopbeperking heeft én
 • u met loophulpmiddelen zoals een rollator, stok of prothese niet in staat bent zelfstandig meer dan 100 meter te lopen
 • u voor vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder. Dit houdt het volgende in: u bent voor verplaatsingen buitenshuis aangewezen op vervoer door een ander. U wordt dan als passagier vervoerd én heeft continu (de hele tijd) hulp van de chauffeur nodig bij uw verplaatsingen buiten de auto (dit betekent dat u niet kunt wachten op de chauffeur totdat de auto is geparkeerd of wordt opgehaald).

Uw gehandicaptenparkeerkaart hoort bij uw gehandicaptenparkeerplaats. U komt in aanmerking als:

 • u een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder) heeft
 • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
 • u met loophulpmiddelen zoals een rollator, stok of prothese niet in staat bent zelfstandig meer dan 50 meter te lopen
 • u geen eigen oprit heeft voor het parkeren van een auto.

 • Na ontvangst van uw aanvraagformulier vraagt de gemeente een medische keuring aan bij Salude
 • Salude doet óf een dossieronderzoek óf vraagt u op spreekuurbezoek óf komt bij u op huisbezoek
 • Nadat de gemeente het advies van Salude heeft ontvangen, volgt het besluit op uw aanvraag
 • De hele aanvraagprocedure duurt ongeveer 6 tot 8 weken
 • De kosten voor het onderzoek van Salude moet u zelf betalen
 • Heeft u een laag inkomen en/of vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de leges van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats. Vul hiervoor het formulier kwijtschelding leges (pdf, 17 KB) in en lever deze in bij het gemeentehuis.

 • Er zijn geen aparte gehandicaptenparkeerplaatsen meer in het centrum.
 • U kunt van maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 12.00 uur in het hele voetgangersgebied maximaal 3 uur parkeren met uw gehandicaptenparkeerkaart in combinatie met de parkeerschijf.
 • Parkeren mag overal langs de rijbaan zonder hinder te veroorzaken.
 • Buiten deze tijden is het centrum door pollers (beweegbare palen in de weg) bij de Voorstraat en Badstraat afgesloten voor auto's.
 • Langs de randen van het centrum zijn gehandicaptenparkeerplaatsen.
 • De afstand vanaf de rand van het centrum naar het midden van het centrumgebied is maximaal 100 meter.

 • De gemeente neemt met u contact op over de precieze plek van de gehandicaptenparkeerplaats dichtbij uw woning.
 • De kosten voor het aanbrengen van een gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen van het bord en verhuizen van de gehandicaptenparkeerplaats staan in de tabel.

 • Met het formulier meldt u dat uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt is.
 • Deze melding wordt doorgegeven aan het RDW en maakt de kaart onbruikbaar.
 • U kunt met dit formulier ook een vervangende kaart aanvragen.

 • Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen kunt u een formulier ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Product Prijs (€)
Gehandicaptenparkeerplaats, in behandeling nemen aanvraag 101,10
Gehandicaptenparkeerplaats, aanbrengen 180,30
Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen bij verhuizen 60,35
Gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kentekenbord (andere auto) 38,45
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude spreekuur 172,35
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude huisbezoek 270,90
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude dossier 144,35
Gehandicaptenparkeerkaart zonder onderzoek Salude 42,70
Kopie gehandicaptenparkeerkaart 42,15
Intrekken aanvraag voordat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 42,15
Intrekken aanvraag nadat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 142,65
Aanvrager verschijnt 2x niet bij spreekuurconsult/huisbezoek 142,65