Parkeervergunning voor bewoners

  • Het centrum van Katwijk aan Zee is verdeeld in 5 parkeerzones
  • Per woonadres kunt u maximaal 2 bewonersvergunningen en 1 bezoekersvergunning aanvragen
  • De parkeervergunning is gekoppeld aan uw kenteken
  • Een bewonersvergunning is 2 jaar geldig
  • Een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig
  • U kunt de vergunning alleen gebruiken in de zone waarvoor u een vergunning heeft
  • Op de lantaarnpalen aan het begin en einde van de straat zit een gekleurde sticker; deze geeft aan in welke zone u bent.
Afspraak parkeervergunning maken

Indeling parkeerzones

 

Parkeeroverlast melden

Kosten parkeervergunningen bewoners

Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig.
Product Prijs
Bewonersvergunning € 41,50
2e Bewonersvergunning € 62,25
3e Bewonersvergunning (oude regeling, nieuwe 3e vergunning wordt niet meer uitgegeven) € 83,00
Bezoekersvergunning (2 jaar) € 40