Veilige en gezonde sportomgeving

Een veilige en gezonde sportomgeving is een omgeving waarin iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Sportverenigingen kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het (door)ontwikkeling van een veilige en gezonde sportomgeving.

Hierbij is het belangrijk om te voldoen aan de 4 v's voor veiligheid:

  • Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de club
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers 
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Meer informatie over de 4 v's vindt u op www.nocnsf.nl/nederland-sport-veilig

Wilt u aan de slag met de 4 v's? Neem contact op met de lokale verenigingsadviseur