Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert iedere 2 weken op donderdag vanaf 19.30 uur.

Informatieve sessie

 • De raad laat zich informeren over een voorstel of onderwerp, bijvoorbeeld door ambtenaren maar ook inwoners, instellingen en bedrijven
 • U kunt tijdens een sessie meepraten en uw kennis delen
 • De raadsleden stellen vragen en nemen nog geen standpunt in
 • Wilt u meepraten? Meld u dan 48 uur voor aanvang aan via tel. (071) 406 53 02 of griffie@katwijk.nl

Oordeelsvormende sessie

 • Raadsleden gaan met elkaar in debat
 • U kunt alleen inspreken als het onderwerp nog niet in een informatieve sessie is behandeld
 • Als de raad voldoende informatie heeft om een oordeel over een voorstel of onderwerp te geven, komt dat in een oordeelsvormende sessie op de agenda van een raadsvergadering
 • Na de sessies neemt de raad een besluit.

Meepraten met de gemeenteraad

 • De meeste onderwerpen worden in 3 kwartier behandeld; u hoeft om in te spreken niet bij de hele raadsvergadering te zijn
 • De tijdstippen van de onderwerpen staan op de agenda
 • Wilt u meepraten? Meld u dan 48 uur voor aanvang aan via tel. (071) 406 53 02 of griffie@katwijk.nl

Agenda gemeenteraadsvergaderingen

 • Klik op de datum in de agenda om de onderwerpen en de vergaderstukken hier te zien
 • In de langetermijnagenda vindt u de onderwerpen die de raad de komende maanden behandelt.