Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert iedere 2 weken op donderdag vanaf 19.30 uur.

Informatieve sessie

 • De raad laat zich informeren over een voorstel of onderwerp, bijvoorbeeld door ambtenaren maar ook inwoners, instellingen en bedrijven
 • U kunt tijdens een sessie meepraten en uw kennis delen
 • De raadsleden stellen vragen en nemen nog geen standpunt in
 • Wilt u meepraten? Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel aan te bevelen, via tel. 071 406 53 02 of griffie@katwijk.nl

Oordeelsvormende sessie

 • Raadsleden gaan met elkaar in debat
 • U kunt alleen inspreken als het onderwerp nog niet in een informatieve sessie is behandeld
 • Als de raad voldoende informatie heeft om een oordeel over een voorstel of onderwerp te geven, komt dat in een oordeelsvormende sessie op de agenda van een raadsvergadering
 • Na de sessies neemt de raad een besluit.

Meepraten met de gemeenteraad

 • De meeste onderwerpen worden in 3 kwartier behandeld; u hoeft om in te spreken niet bij de hele raadsvergadering te zijn
 • De tijdstippen van de onderwerpen staan op de agenda
 • Wilt u meepraten? Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel aan te bevelen, via tel. 071 406 53 02 of griffie@katwijk.nl

Agenda gemeenteraadsvergaderingen

 • Klik op de datum in de agenda om de onderwerpen en de vergaderstukken hier te zien
 • In de langetermijnagendavindt u de onderwerpen die de raad de komende maanden behandelt.

 • Open het raadsinformatiesysteem of download Politiek Portaal via de App Store en kies de gemeente Katwijk
 • De vergadering live bekijken:
  • Kies de vergadering van vandaag in de vergaderkalender
 • De vergadering na afloop bekijken:
  • Een half uur na het einde van de vergadering is de vergadering per agendapunt terug te zien
  • Binnen een werkweek is de vergadering per spreker ingedeeld terug te zien
 • Op televisie en via de website van RTV Katwijk zendt RTV Katwijk de raadsvergaderingen vanuit de raadzaal live uit.

 • Als u belangstelling heeft voor het werk van de gemeenteraad en de raadsleden kunt u een deel van de vergadering bijwonen als gast van de raad
 • Meld u tot 3 dagen voor de vergadering aan via tel. 071 406 53 02 of stuur een e-mail naar griffie@katwijk.nl