College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De werkzaamheden van het college zijn verdeeld in de portefeuilleverdeling.

Contactformulier college Spreekuur en afspraak B & W

Burgemeester Cornelis Visser

Burgemeester Cornelis Visser
 • Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Crisisbeheersing
 • Toezicht en Handhaving
 • Brandweer
 • Regio (grensoverschrijdende samenwerking)
 • Integriteit
 • Volksfeesten en Evenementen
 • Asielzoekerscentrum
 • Communicatie, Participatie en Bestuursstijl
 • Dienstverlening (publiekszaken)
 • Juridische Zaken
 • Digitalisering, Privacy en Informatisering

Wethouder Adger van Helden, CDA

Wethouder Adger van Helden, CDA

Samenleving, Werk en Financiën

 • Maatschappelijke Agenda
 • Sport
 • Jeugd- en Jongerenwerk
 • Integratie
 • Werk & Inkomen
 • Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs
 • Beschermd wonen
 • Financiën
 • Vastgoed
 • Grondexploitatie
 • Gebiedsgericht werken

Wethouder Gerard Mostert, ChristenUnie

Wethouder Gerard Mostert, ChristenUnie

Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder)
 • Unmanned Valley
 • Programma Implementatie Omgevingswet
 • Greenport
 • Water

Wethouder Jacco Knape, SGP

Wethouder Jacco Knape, SGP

Economie, Onderwijs, Duurzaamheid en Cultuur/Erfgoed

 • Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Blue energy
 • Economische zaken
 • Regionale Economische Samenwerking
 • Detailhandel
 • Bedrijventerreinen
 • Visserij
 • Toerisme en Citymarketing
 • Markt en Toeristenmarkt
 • Recreatie (inclusief strand)
 • Kunst en Cultuur
 • Kennis- en Cultuurcentrum
 • Monumenten en Erfgoed
 • Onderwijs

Wethouder Rien Nagtegaal, GemeenteBelangen

Wethouder Rien Nagtegaal, GemeenteBelangen

Groene Leefomgeving en Mobiliteit

 • Mobiliteit
 • Wegen
 • Openbaar Vervoer
 • Fietsen
 • Binnenhavens en Waterwegen
 • Parkeren
 • Leefomgeving
 • Onderhoud wegen en bruggen
 • Beheer en onderhoud buitenruimte
 • Groenbeleid
 • Speelplaatsen
 • Milieubeheer
 • Natuur(bescherming)
 • Dierenwelzijn
 • Organisatie en HRM

Wethouder Corien van Starkenburg, CDA

Wethouder Corien van Starkenburg, CDA

Zorg en Ondersteuning

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Kinderopvang, Voorschoolse en vroegschoolse educatie
 • Emancipatie en Toegankelijkheid
 • Grondstoffenbeleid

Gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek

Gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Daarmee vormt hij de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.