Nevenfuncties

Sommige ambtenaren hebben naast hun beroep als ambtenaar nog een (on)betaalde functie. Dit heet een nevenfunctie. Een nevenfunctie is een betaalde (bezoldigd) of onbetaalde (onbezoldigd) functie die iemand uitvoert naast zijn of haar hoofdberoep.

Directie

 • Auteur Platform Overheid (onbezoldigd)
 • Bestuurslid FAMO (onbezoldigd).

College van B&W

 • Eigenaar akkerbouwbedrijf te Stellendam (bezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburgprijs (onbezoldigd)
 • Voorzitter KNRM Katwijk (onbezoldigd)
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden 2019 (onbezoldigd)
 • Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (onbezoldigd)
 • Voorzitter DB en AB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Burgemeesterskring Holland Rijnland (onbezoldigd)
 • Lid VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Meer Muziek in de Klas (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Leidse Regiokring (onbezoldigd)
 • Voorzitter Netwerktafel Erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid regio Noord voor het Platform Veilig Ondernemen (onbezoldigd).

 • Algemeen Bestuurslid Holland Rijnland (onbezoldigd)
 • Vast panellid diverse radioprogramma‚Äôs BNR Nieuwsradio en Radio 1 (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur ODWH (onbezoldigd)
 • Bestuurlijk voorzitter Warmte Leidse Regio (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger gemeente Katwijk Algemene Vergadering Aandeelhouders Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het BO Greenport Duinen Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid Greenboard Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid St. Greenport Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuurlijke tafel huisvesting Internationale werknemers Greenports Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Bestuurdersvereniging ChristenUnie (onbezoldigd)
 • Lid dagelijks bestuur Holland Rijnland (onbezoldigd).

 • Lid DB KIMO (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden (onbezoldigd)*
 • Lid Stuurgroep Economie071 (onbezoldigd)
 • Bestuur Gemeentelijk Toezichtsorgaan Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger gemeente Katwijk in Aandeelhoudersvergadering Alliander NV (onbezoldigd).

* De functie bij de stichting administratiekantoor 'Aandelen Zeehaven IJmuiden' is een q.q. functie geworden met ingang van het wethouderschap (15 april 2010).

 • Redacteur online modules Ouderen en Nabestaanden Ambtenarenrecht Sociaal Zakboek en Lexplicatie bij Kluwer Deventer (bezoldigd)
 • Promotieonderzoek als buitenpromovendus (over de balans tussen zorgplichten van pensioenuitvoerders en rechtsbescherming van pensioendeelnemers bij schending van zorgplichten) bij Vrije Universiteit Amsterdam (onbezoldigd)
 • Gastdocent postacademische leergang pensioenrecht bij VU Law Academy Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Hecht (onbezoldigd)
 • Lid bestuursadviescommissie Publieke gezondheid Hecht (onbezoldigd)
 • Lid bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis Hecht (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Maatschappij Holland Rijnland (onbezoldigd)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GR Kust-, Duin-, en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Vuilbedrijf Duin -en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Serviceorganisatie Zorg (Holland Rijnland) (onbezoldigd)
 • Lid commissie van Beroep ABP (bezoldigd).

Geen nevenfuncties.