Groenadoptie

 • Als inwoner, vereniging of organisatie kunt u kleine stukken openbaar groen ‘adopteren’. U neemt dan het onderhoud over van de gemeente
 • Door groen te adopteren en te onderhouden, maakt u uw buurt mooier en draagt u bij aan de biodiversiteit
 • U kunt het geadopteerde groenvak aanvullen met seizoensgebonden groen, bloembollen, vaste planten of struiken
 • Het adopteren van een groenvak is kosteloos. U hoeft hier niet voor te betalen en ontvangt hier geen vergoeding voor
 • Zorg dat u voor het aanvragen op de hoogte bent van de algemene voorwaarden.
Groenadoptie aanvragen

 • De gemeente blijft eigenaar van het openbaar groen. Zij draagt het onderhoud en beheer van het groenvak over aan de bewoner
 • Alleen woonomgevingsgroen is geschikt om te worden geadopteerd. Het groenvak mag geen onderdeel zijn van de groenstructuur
 • Een bewoner kan een groenvak adopteren als alle direct omwonenden zijn geïnformeerd door de bewoners en zij hier akkoord mee zijn.
 • Het adopteren van een groenvak is kosteloos. Dat wil zeggen dat de bewoner er niet voor hoeft te betalen, noch dat de gemeente aan de bewoner een vergoeding betaalt
 • De gemeente of nutsbedrijven moeten altijd zonder aankondiging grondwerkzaamheden aan kabels en leidingen uit kunnen voeren. Zij zijn verplicht de situatie daarna in de oude staat te herstellen. Wanneer dat niet is gebeurd, kunt u dat melden via info@katwijk.nl
 • Bij schade of vandalisme is er geen financiële vergoeding vanuit de gemeente beschikbaar.

 • Het staat de bewoner vrij om het groenvak aan te vullen met (seizoensgebonden) beplanting. Er mag door de bewoner geen diepwortelende beplanting of beplanting die hoger is/wordt dan 0,75 meter worden geplant
 • Planten in het groenvak mogen geen overlast veroorzaken voor voorbijgangers en/of buren
 • De gemeente wil het openbare karakter van het groen bewaren. U mag daarom ook geen hek of schutting om het te onderhouden groen plaatsen.
 • De bewoner onderhoudt het groenvak. Hieronder valt onder andere het verwijderen van onkruid en (zwerf)vuil en het bewateren van de planten (de frequentie hiervan is weersafhankelijk)
 • Het onderhoud van eventueel aanwezige bomen vormt geen onderwerp van deze afspraken en wordt door de gemeente uitgevoerd
 • Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en vervuilen daarnaast het grondwater
 • Er mogen geen bouwwerken, auto´s, caravans, aanhangers of andere zaken als afval of tuinmeubilair op het in gebruik en beheer gegeven groen worden geplaatst.

 • De bewoner mag op ieder moment de overeenkomst beëindigen. De bewoner brengt dan, indien nodig, de beplanting terug naar de oorspronkelijke staat
 • Zodra de bewoner aangeeft het groenvak niet meer te kunnen/willen onderhouden geeft deze dit door aan de gemeente waarop het groenvak weer door de gemeente in onderhoud wordt genomen
 • De bewoner is verantwoordelijk voor het overdragen van het groenvak wanneer de bewoner verhuist. Voor de overdracht van het groenvak dient de nieuwe bewoner een nieuwe overeenkomst met de gemeente aan te gaan. Algemene voorwaarden groenadoptie gemeente Katwijk (versie maart 2023)
 • De gemeente behoudt het recht om de adoptie te beëindigen bij een eventuele herinrichting of herbestemming
 • Als de gemeente constateert dat het groenvak niet of onvoldoende wordt onderhouden (beheerd), neemt de gemeente contact op met de bewoner. De bewoner wordt 1 keer gewaarschuwd bij slecht onderhoud. Blijft adequaat onderhoud uit, dan wordt het groenvak weer in eigen beheer genomen door de gemeente.