Werk aan de weg

Algemeen

Bomenonderhoud in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Tot aan de zomer van 2024 vindt er in heel Katwijk bomenonderhoud plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Andeweg B.V. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden. Waar nodig zijn er verkeersregelaars aanwezig of is een omleiding/afzetting geplaatst.

Werkzaamheden per dorpskern

Aanplant bomen

Aan de Industrieweg, J. van Brakelstraat, J. van der Vegtstraat, Laan van Nieuw-Zuid, Schelpendam en Rijnmond worden bomen geplant. De werkzaamheden duren tot begin maart. Verkeer kan hinder ondervinden.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

Tot en met vrijdag 26 april zijn er werkzaamheden aan het MS- en LS-net. Bij de stations op de Drieplassenweg en Baljuwstraat wordt een tijdelijk provisorium gemaakt. De werkzaamheden vinden vooral in het voetpad plaats. Deze week zijn er vooral werkzaamheden in de Drieplassenweg, Koninginneweg en Princestraat.

Wegafsluiting Baljuwstraat tussen Princestraat en Weeshuisstraat

De weg is door werkzaamheden tot en met vrijdag 1 maart afgesloten. Er is een omleiding ingesteld.

Boring Koninginneweg-Princestraat

Op maandag 19 februari vindt er een boring plaats van de Koninginneweg onder het Andreasplein door naar de Princestraat.

Wegafsluiting Jozef Israëlsweg

Op dinsdag 20 en woensdag 21 februari is de weg door kabel- en leidingwerkzaamheden afgesloten voor verkeer. Er vindt een boring plaats van de Drieplassenweg naar de Koninginneweg.

Wegafsluiting Haven voor appartementengebouwen ‘de vier musketiers’

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 5 april. Verkeer wordt omgeleid.

Willy Sluiterstraat: groene parkeerplaatsen aanbrengen en andere werkzaamheden

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 8 maart. De aannemer werkt in vakken. Hierdoor is de straat altijd bereikbaar.

Wegafsluiting Mr. C. Fockstraat tussen de Remisestraat en Zeeweg

De werkzaamheden in de mr. C. Fockstraat tussen de Remisestraat en Zeeweg duren tot vrijdag 29 maart. Verkeer wordt omgeleid.

De kruising Zeeweg is ook door werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Er rijden geen bussen. Zonder tegenslag is de weg donderdag 29 februari vanaf 17.00 uur weer open voor verkeer.

Noordduinseweg: vernieuwen skatebaan

De werkzaamheden zijn vertraagd. De aannemer verwacht nu mei-juni 2024 klaar te zijn. Voor een veilige toegang van het werkterrein is en kleine strook van het parkeerterrein niet te gebruiken voor het parkeren van auto’s. Verder zijn er geen wegafsluitingen.

J.W. Frisodreef en oostelijk deel Stadhoudersdreef: herinrichting straten

Beide straten krijgen een nieuwe inrichting. De start van de werkzaamheden is uitgesteld tot half maart.

Noordwijkerweg, Mallebrugge, Westerbaan: aanplant bomen

De werkzaamheden duren tot begin maart. Verkeer kan er hinder van ondervinden.

Vloedstroom: herstelwerkzaamheden voetpaden

Tot en met vrijdag 1 maart vinden er herstelwerkzaamheden aan de voetpaden plaats. Sommige bomen krijgen meer ruimte. Verkeer ondervindt weinig tot geen hinder van de werkzaamheden.

Hartweg en Melkweg: aanplant bomen

De werkzaamheden duren tot begin maart. Verkeer kan er hinder van ondervinden.

Wegafsluiting De Krom tussen het voetbalveld en de Jonckerweg: wegwerkzaamheden

De werkzaamheden duren tot en met half april. De weg is gefaseerd afgesloten voor verkeer. Straten in de buurt en het voetbalterrein blijven (of via een omleiding) bereikbaar.

Kabel- en leidingwerkzaamheden van de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg

Tot en met eind maart 2024 zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw MS-net vanaf de Ververstraat naar het onderstation op de Industrieweg. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen die opschuiven met de werkzaamheden.

Graaf Lodewijkdreef en Vreugdeweg

Tot en met vrijdag 1 maart zijn er in beide straten werkzaamheden voor het onderstation op de Industrieweg. Er staan een rijbaanversmalling en parkeerverboden.

Lageweg tussen Kalkbranderstraat en Weverstraat: herstraatwerkzaamheden voet- en fietspad

De herstraatwerkzaamheden aan bovengenoemd voet- en fietspad duren tot en met vrijdag 29 maart. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

Groot onderhoud

Er zijn werkzaamheden in de Van Slingelandtstraat en Talmastraat. Beide wegen zijn afgesloten voor verkeer. Ook in de Van Slingelandtstraat tussen de Heinsiusstraat en Dr. W. Dreesstraat vinden werkzaamheden plaats. Deze starten woensdag 21 februari. Zonder tegenslag zijn ze in de loop van vrijdag 12 april klaar. Door de werkzaamheden kan er tijdelijk niet op het privéparkeerterrein Heinsiusstraat 1-36 worden geparkeerd. De garageboxen 1-5 zijn alleen te voet bereikbaar. Verkeer wordt omgeleid.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Rijnsoever

Tot medio maart 2024 worden er in de wijk enkele nieuwe elektrastations geplaatst en worden er kabels en leidingen vernieuwd. De werkzaamheden vinden in fases plaats. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen.

Aansluiten nieuwbouw

Tot en met eind juni zijn er in de Petronella van Saxenstraat, Burgemeester Meijboomstraat en Noordeinde kabel- en leidingwerkzaamheden. De nieuwbouw daar wordt aangesloten op alle voorzieningen. Tot en met vrijdag 1 maart wordt er gewerkt in de Petronella van Saxenstraat.

Kruising Spinozalaan/Dovenetel en Valkenburgerweg: aanplant bomen

De werkzaamheden vinden tot begin maart plaats. Verkeer kan er hinder van ondervinden.

Herinrichting Christinalaan, Sinte Barbara’s Tuin, Oranjelaan en Floralaan

Bovengenoemde straten krijgen een nieuwe inrichting. De werkzaamheden worden in 13 fasen uitgevoerd.

Planning

  • Deel Oranjelaan vanaf het parkeerterrein voor huisnummer 101 tot aan de kruising voor Oranjelaan 124: afronding vrijdag 8 maart.
  • Rondom plantsoen Koningin Julianalaan 101 tot en met 115: van maandag 26 februari tot en met vrijdag 8 maart.
  • Oranjelaan tussen de huisnummers 124 en 166: van donderdag 7 tot en met donderdag 14 maart. De parkeerterreinen naast Oranjelaan 165, 163 en 125 zijn afgesloten.
  • Vanaf Oranjelaan 166 tot aan de Floralaan: vanaf donderdag 14 maart. Einddatum volgt op een later moment.

Bouwwerkzaamheden project Hof van Rijnsburg

De werkzaamheden duren tot eind juli 2024. Bouwverkeer rijdt over de Oegstgeesterweg richting Sandtlaan naar de bouwinrit op de Oegstgeesterweg.

Wegafsluiting Oude Vlietweg tussen Burgemeester Koomansplein en Oude Vlietweg 16: aanleg riolering

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 26 februari tot en met vrijdag 8 maart. De weg is afgesloten voor al het verkeer, ook voor voetgangers. Verkeer wordt omgeleid. De woningen Oude Vlietweg 16 t/m 42 zijn bereikbaar via de Graaf Florislaan. Het eenrichtingsverkeer is tijdelijk opgeheven.

Baggerwerkzaamheden Valkenburg

Vanaf maandag 26 februari tot eind maart wordt er op verschillende plekken in Valkenburg gebaggerd. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Aanplant bomen Ooievaarspad/Dorpsweide en Veldzicht

De werkzaamheden duren tot begin maart.

Herstraatwerkzaamheden Voorschoterweg

De aannemer is t.h.v. de autosloperij begonnen met de werkzaamheden aan het voetpad en de inritten. Hij werkt in vakken richting de uitvoegstrook t.h.v. huisnummer 25. Een deel van het voetpad voorbij de tunnel N206 richting de benzinepomp wordt ook herstraat. Zonder tegenslag zijn de werkzaamheden vrijdag 29 maart klaar.

 

Bekijk de werkzaamheden op een interactieve kaart.

Meldingen verzakkingen en belijning

Ziet u een stuk verzakte straat of is de belijning op de weg niet meer zoals het zou moeten zijn? Dan kunt u een melding doen.

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Aanvragen van een wegafsluiting

Wilt u als bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Katwijk waarbij de straat, of een gedeelte daarvan, afgesloten moet worden? Dan bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: