Werk aan de weg

Algemeen

Bomenonderhoud in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Tot de zomer van 2024 vindt er in heel Katwijk bomenonderhoud plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Andeweg B.V. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden. Waar nodig zijn er verkeersregelaars aanwezig of is een omleiding of afzetting geplaatst.

Werkzaamheden per dorpskern

Merelstraat/Leeuweriklaan: elektrische laadpaal plaatsen

Op dinsdag 11 juni zijn er op de hoek van de straat werkzaamheden voor het plaatsen van een elektrische laadpaal. De werkzaamheden duren van 07.00 tot 16.00 uur. De weg is afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid.

Tijdelijke afsluiting Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat voor huisnummer 20: hijswerkzaamheden

Op maandag 17 en dinsdag 18 juni is de weg door hijswerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Westpad

Op vrijdag 14 juni is het Westpad t.h.v. huisnummer 12 deels afgesloten vanwege kabel- en leidingwerkzaamheden. Verkeer kan langs het werkvak rijden.

Saneren huisaansluitingen gas Secr. Varkevisserstraat

De kabel- en leidingwerkzaamheden vinden plaats in het voetpad en duren tot de zomervakantie. Voetgangers kunnen langs het werkvak.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Kortenaerstraat (project Estec-Industrieweg)

Tot en met vrijdag 28 juni zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden op de Kortenaerstraat. De werkzaamheden vinden vooral in het voetpad plaats. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen ingesteld.

Wegafsluiting Buitensluis

De weg is afgesloten tot en met vrijdag 21 juni. Autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de weg blijven gebruiken. Hulpdiensten krijgen altijd doorgang.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Drieplassenweg

Tot medio juli zijn er werkzaamheden aan het MS- en LS-net. Bij het station op de Drieplassenweg wordt een tijdelijk provisorium gemaakt. De werkzaamheden vinden vooral in het voetpad plaats.
Werkzaamheden vinden plaats in rijbaan en voetpad.

Vernieuwen skatebaan Noordduinseweg

De aannemer verwacht de werkzaamheden half juli klaar te hebben. Voor een veilige toegang van het werkterrein is en kleine strook van het parkeerterrein niet te gebruiken voor het parkeren van auto’s. Verder zijn er geen wegafsluitingen.

Nassaudreef en Prins Frederiksdreef: proefsleuven graven

Op dinsdag 2 juli worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden

Wegafsluiting Koningin Julianalaan tussen Prinses Beatrixlaan en Nachtegaallaan: proefsleuven graven 

Op woensdag 3 en donderdag 4 juli worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd. De weg is afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid. 

Westerbaan: vervangen beschoeiing

Tot en met vrijdag 21 juni zijn er werkzaamheden aan de beschoeiing. Er staat een tijdelijke halve afzetting op de rijbaan om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren.  

Wegafsluiting Sandtlaanbrug: schilderwerkzaamheden 

In de nachten van maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 juni is de brug door schilderwerkzaamheden afgesloten voor verkeer. Op maandag 10 juni is de brug afgesloten van 21.00 tot 00.00 uur. Op de andere dagen is de brug afgesloten van 00.00 tot 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid.

Herstraatwerkzaamheden voetpad Losplaats

De herstraatwerkzaamheden vinden plaats t/m vrijdag 28 juni.

Sandtlaan: herstraatwerkzaamheden voetpaden 

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli. Er is weinig tot geen verkeershinder. 

Herinrichting J.W. Frisodreef en oostelijk deel Stadhoudersdreef

De werkzaamheden in fase 1 zijn aan de gang en duren tot minimaal de bouwvakvakantie. In die weken gaat de aannemer ook aan de slag met fasen 2 en 3. Meer informatie over fasen 2 en 3 volgt later.

Herstraatwerkzaamheden voet- en/of fietspad 

Op de volgende plekken vinden herstraatwerkzaamheden plaats aan voet- en/of fietspad: Er is weinig tot geen verkeershinder. 

 • Van Oldenbarneveldtstraat voetpad: tot en met vrijdag 14 juni.
 • Wega voet- en fietspad: van maandag 10 tot en met vrijdag 28 juni.
 • Hartweg fietsoversteek: van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli.

Saneren gasleiding voetpad Zeilmakerstraat

Tot en met vrijdag 14 juni zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden in het voetpad. Er is geen verkeershinder.

Project Estec/Industrieweg

Aanleg MS-kabels Estec/Industrieweg 

Tot half juli zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden van de Estec naar de Industrieweg.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Groen van Prinsterenweg

Tot en met vrijdag 14 juni zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden op de Groen van Prinsterenweg. De werkzaamheden vinden vooral in het voetpad plaats. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen ingesteld.

Wega en Van Oldenbarneveldtstraat: herstraatwerkzaamheden 

Tot en met vrijdag 5 juli vinden er op onderstaande plekken herstraatwerkzaamheden plaats. Er is weinig tot geen verkeershinder.  

 • Wega fietspad en fietsoversteek: tot en met woensdag 3 juli.
 • Van Oldenbarneveldtstraat voetpad: tot en met woensdag 12 juni.

 

Herstraatwerkzaamheden Rijnsoever

Op de volgende plekken vinden herstraatwerkzaamheden plaats aan voet- en/of fietspad: Er is weinig tot geen verkeershinder. De planning:

 • Tot en met woensdag 5 juni: voetpad en fietspad Melkweg
 • Tot en met woensdag 12 juni: voetpad Van Oldenbarneveldtstraat voetpad
 • Tot en met woensdag 3 juli: fietspad en fietsoversteek Wega

Groot onderhoud Heinsiusstraat, Fagelstraat, Van Slingelandtstraat, Talmastraat, Dr. W. Dreesstraat en de parallelweg van de Hoorneslaan tussen de Heinsiusstraat en Talmastraat

Een deel van de Dr. W. Dreesstraat en Fagelstraat zijn afgesloten voor verkeer. Bij een calamiteit is het deel van het fietspad in de Hoorneslaan toegankelijk voor hulpdiensten om op de locatie Talmastraat en deel Hoorneslaan te komen. 

Kabel- en leidingwerkzaamheden Rijnsoever (project Zuiderkruis)

De werkzaamheden voor de trafostations duren tot eind juni. De werkzaamheden vinden in fases plaats. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen.

Karel de Grotelaan: aanbrengen persleiding

In het Moleneind voor de huisnummers 28-42 moet de riolering worden vernieuwd. Tegelijk met deze werkzaamheden worden ook de weg, berm en kering langs de Vliet vernieuwd. Voordat deze werkzaamheden starten, wordt er een persleiding in de Karel de Grotelaan aangebracht.

Planning aanbrengen persleiding

De werkzaamheden starten maandag 24 juni en zijn naar verwachting vrijdag 12 juli klaar. De aannemer voert ze in fasen uit.

 • Fase 1: aanleggen persleiding in parkeervakken voor de huisnummers 1-17. De parkeervakken zijntijdelijk niet te gebruiken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
 • Fase 2: aanbrengen putten Karel de Grotelaan en Oegstgeesterweg voor huisnummer 238. Dezewerkzaamheden duren ongeveer 5 dagen. Er is een halve rijbaan afgezet. Doorgaand verkeer blijftmogelijk.
 • Fase 3: aanbrengen deel persleiding kruising Karel de Grotelaan/Merovingenlaan. Dezewerkzaamheden duren ongeveer 2 dagen. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Verkeer wordtomgeleid.

Informatie over de start van de werkzaamheden in het Moleneind volgt later.

Wegafsluiting Trappenberglaan

De Trappenberglaan t.h.v. huisnummer 51-53 (doodlopende deel) is op maandag 1 juli van 12.00 tot 16.00 uur en op dinsdag 2 juli van 7.00 tot 17.00 uur afgesloten vanwege frees- en asfalteringswerkzaamheden. Er is een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

Herstraatwerkzaamheden Rijnsburg

De komende tijd worden er op verschillende plekken herstraatwerkzaamheden uitgevoerd aan voet- en fietspaden. Er is weinig tot geen verkeershinder.

Planning

 • Kleipettenlaan (vanaf huisnummer 94) tussen Anthonie van Dijckstraat en Geesterwaardelaan, voetpaden: van dinsdag 11 juni tot en met dinsdag 9 juli.
 • Waterboslaan (voet- en fietspad): van donderdag 27 juni tot en met vrijdag 12 juli.
 • Kleipettenlaan, P. Breughelstraat, Frans Halsstraat, H. ter Brugghenstraat: van vrijdag 5 tot en met maandag 22 juli.
 • Kleipettenlaan, Rembrandtsingel: van woensdag 10 tot en met vrijdag 26 juli en van maandag 19 tot en met vrijdag 27 augustus.

Wegafsluiting Baron van Wassenaarstraat

De herinrichtingswerkzaamheden vinden plaats tot en met vrijdag 26 juli. De (doodlopende) weg is afgesloten.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Petronella van Saxenstraat, Burgemeester Meijboomstraat en Noordeinde

Tot eind juni wordt de nieuwbouw in deze straten aangesloten op alle voorzieningen. Er zijn verschillende verkeersmaatregelen.

Herinrichting Christinalaan, Sinte Barbara’s Tuin, Oranjelaan en Floralaan

Planning:

 • Floralaan vanaf kruising Koningin Julianalaan tot aan kruising Oranjelaan: de weg is afgesloten voor verkeer. Verwachte afronding werkzaamheden: vrijdag 7 juni.
 • Sinte Barbara’s Tuin: de werkzaamheden duren t/m vrijdag 14 juni. Om de 2 weken start een nieuwe fase. Dat deel van de weg is dan afgesloten voor verkeer.
 • Floralaan tussen kruising Floralaan/Oranjelaan en kruising Floralaan/Paedsenakker: van donderdag 23 mei t/m vrijdag 26 juli.
 • Floralaan tussen kruising Floralaan/Paedsenakker tot aan de inrit van Bloemenlust: van donderdag 30 mei t/m vrijdag 26 juli.

Project Hof van Rijnsburg

Bouwwerkzaamheden

Tot half juli zijn er kabel- en leidingwerkzaamheden aan de Tramstraat, Oegstgeesterweg, Oude Vlietweg, Kerkstraat. De bouwwerkzaamheden duren tot eind juli 2024. Bouwverkeer rijdt over de Oegstgeesterweg richting Sandtlaan naar de bouwinrit op de Oegstgeesterweg.

Aansluiten op nieuwe voorzieningen

In de Tramstraat, Oegstgeesterweg, Oude Vlietweg en de Kerkstraat wordt de nieuwbouw aangesloten op alle voorzieningen. De kabel- en leidingwerkzaamheden duren tot half juli.

Wegafsluiting voet- en fietpad Duyfraklaan

Het voetpad en fietspad aan de Duyfraklaan zijn op maandag 1 juli van 7.00 tot 13.00 uur afgesloten vanwege frees- en asfalteringswerkzaamheden. Voetgangers en fietsers worden omgeleid over de Luit Katlaan.

Kabel- en leidingwerkzaamheden Marinus Poststraat, Burgemeester Lotsystraat, Marktveld, Broekweg en Castellumplein

Tot en met vrijdag 14 juni zijn er werkzaamheden in dit gebied vanwege het vervangen van een oude gasleiding. De werkzaamheden vinden vooral in het voetpad plaats.

 

Bekijk de werkzaamheden op een interactieve kaart.

Meldingen verzakkingen en belijning

Ziet u een stuk verzakte straat of is de belijning op de weg niet meer zoals het zou moeten zijn? Dan kunt u een melding doen.

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Aanvragen van een wegafsluiting

Wilt u als bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Katwijk waarbij de straat, of een gedeelte daarvan, afgesloten moet worden? Dan bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: