Werk aan de weg

Werkzaamheden per dorpskern

Vervangen armaturen diverse lichtmasten in Katwijk

De komende 4 tot 6 weken worden de armaturen van diverse lichtmasten vervangen. Per locatie worden de nodige verkeersveilige toepassingen ingezet om de doorstroming van verkeer goed te laten verlopen.

Rioolrenovatiewerkzaamheden (relining) in diverse straten in heel Katwijk

Tot en met vrijdag 23 juli vinden er in diverse straten rioolrenovatiewerkzaamheden plaats. In de meeste straten duren de werkzaamheden niet langer dan 4 uur. Die straten hoeven ook niet afgesloten te worden voor verkeer. Er bestaat wel kans op verkeershinder. De Nassaulaan en Populierenlaan in Rijnsburg zijn tijdens de werkzaamheden wel afgesloten voor verkeer. Meer informatie over de afsluiting van beide straten is te vinden onder de wijk Rijnsburg.

Snoeiwerkzaamheden

In Katwijk Noord vinden snoeiwerkzaamheden plaats. Soms wordt een rijdende wegafzetting gebruikt om het snoeiwerk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Verkeer kan hiervan hinder ondervinden.

Wegwerkzaamheden op de kaart

Meldingen verzakkingen en belijning

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: