Werk aan de weg

Werkzaamheden per dorpskern

Asfaltreparatiewerkzaamheden in Katwijk en Rijnsburg

Van maandag 26 september tot en met vrijdag 7 oktober vinden er op verschillende locaties asfaltreparatie-werkzaamheden plaats aan rijbanen en fietspaden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer langs een werkvak te begeleiden.

Project herinrichting Voorstraat

Vooruitlopend op de herinrichting van de Voorstraat (deel tussen het Noordeinde en de Zeeweg) en de Mr. C. Fockstraat gaan Dunea en Liander hun kabels en leidingen in genoemde straten vervangen. Afronding werkzaamheden: eind 2022.

Wegafsluiting Voorstraat vanaf het Gasthuishof tot de Torenstraat

Tot en met vrijdag 30 september is dit deel van de Voorstraat afgesloten voor verkeer. Het kruispunt is open. In deze periode is tweerichtingsverkeer toegestaan vanaf het Noordeinde tot aan de Torenstraat.

Werkzaamheden Voorstraat 158 tot en met 118

Tot en met vrijdag 30 september zijn er in dit deel van de Voorstraat werkzaamheden in het voetpad. Waar nodig worden verkeersmaatregelen getroffen.

Wegafsluiting Lijdweg

Tot en met vrijdag 7 oktober is de weg door herstraatwerkzaamheden afgesloten voor verkeer. De aannemer voert het werk in 3 fasen uit. Hulpdiensten hebben altijd toegang.

Duinoord: groot onderhoud bovenste rijwegen

Van maandag 10 oktober t/m vrijdag 2 december vindt er groot onderhoud plaats aan de bovenste rijwegen van Duinoord. De aannemer voert het werk in 7 fasen uit:

  • Fase 1 van maandag 10 t/m vrijdag 21 oktober
  • Fase 2 van maandag 17 t/m vrijdag 28 oktober
  • Fase 3 van maandag 24 oktober t/m vrijdag 4 november
  • Fase 4 van maandag 7 t/m vrijdag 11 november
  • Fase 5 van maandag 14 t/m vrijdag 18 november
  • Fase 6 van maandag 21 t/m vrijdag 25 november
  • Fase 7 van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december.

Hijswerkzaamheden Burgersdijkstraat

Op dinsdag 11 oktober zijn er ter hoogte van huisnummer 1 hijswerkzaamheden. Tussen 8.00 en 13.00 uur staat er voor maximaal 3,5 uur een hijskraan op de weg. Verkeer kan langs het werkvak, maar kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Herinrichting Monseigneur Bekkersstraat en Commandeurspad

De werkzaamheden in fase 4 zijn aan de gang. Naar verwachting is het werk vrijdag 21 oktober klaar. De planning:

  • Fase 5: van woensdag 19 oktober t/m dinsdag 8 november
  • Fase 6: van maandag 7 t/m vrijdag 25 november.

Tijdelijke wegafsluiting van Egmondstraat

Op donderdag 29 september is de Van Egmondstraat van 10.00 tot 12.00 uur gestremd in verband met het verwijderen van een trafo. Er is een omleiding ingesteld.

Scheepmakerstraat en Blokmakerstraat: herstraatwerkzaamheden voetpaden

Vanaf maandag 12 september tot en met vrijdag 21 oktober worden de voetpaden herstraat. Om het werk veilig uit te kunnen voeren wordt soms een halve rijbaan afgezet. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te begeleiden.

Wegafsluiting Ebstroom 1-16

Door herstraatwerkzaamheden is dit deel van de Ebstroom afgesloten voor verkeer van maandag 26 september tot en met vrijdag 7 oktober. Woningen zijn bereikbaar over loopschotten. De aannemer voert het werk in 3 fasen uit.

Doggersbank: herstraatwerkzaamheden

Van maandag 3 tot en met vrijdag 21 oktober worden er herstraatwerkzaamheden uitgevoerd. Meer informatie volgt op een later moment.

Hijswerkzaamheden Zwin

Op dinsdag 11 oktober zijn er ter hoogte van huisnummer 11 hijswerkzaamheden. Tussen 8.00 en 13.00 uur staat er voor maximaal 3,5 uur een hijskraan op de weg. Verkeer kan langs het werkvak, maar kan hinder ondervinden.

Bouwwerkzaamheden Van Lierestraat t.h.v. huisnummer 33

In de periode t/m vrijdag 18 augustus 2023 zijn er in dit gebied bouwactiviteiten t.b.v. het verzamelgebouw scholen en Integraal Kindcentrum.. Bouwverkeer rijdt via de afslag Conradstraat op de Hoorneslaan en ventweg Hoorneslaan naar het bouwterrein aan de Van Lierestraat. Fietsverkeer tussen de Conradstraat en het kruispunt Biltlaan wordt omgeleid over de noordelijke ventweg van de Hoorneslaan. Autoverkeer heeft doorgang, maar kan vertraging ondervinden.

Fietspad Kanaalpad Noord-Oost: verwijderen oude lichtmasten

Van maandag 12 tot en met vrijdag 30 september verwijdert Liander de oude lichtmasten die langs het kanaal staan. Fietsers en voetgangers kunnen hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Wegafsluiting deel Collegiantenstraat

In de straat wordt een nieuwe laagspanningskast geplaatst. De oude laagspanningskast wordt vervangen door een nieuwe. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 26 t/m vrijdag 30 september. Verkeer wordt omgeleid.

Kabelwerkzaamheden Johannes Poststraat en omgeving

Liander is bezig met het verzwaren en verbeteren van haar MS-net in de Johannes Poststraat en omgeving. Tijdens de uitvoering van het werk gelden er verkeersmaatregelen. De planning:

  • Van maandag 26 t/m vrijdag 30 september: Tramstraat-Brouwerstraat-Smidstraat-Oegstgeesterweg voetpad.

Kabelwerkzaamheden Kanaalpad Noord-West

In de periode van maandag 12 september t/m vrijdag 7 oktober wordt een nieuwe LS-kabel aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is een omleiding ingesteld voor voetgangers en fietsverkeer.

Bouwwerkzaamheden project Hof van Rijnsburg

De bouwwerkzaamheden gaan maandag 3 oktober van start. Bouwverkeer rijdt over de Oegstgeesterweg richting Sandtlaan naar de bouwinrit op de Oegstgeesterweg. Het zebrapad daar komt te vervallen. Eind juli 2024 moet het project klaar zijn.

Hijswerkzaamheden ter hoogte van Prins Bernhardlaan 1

Op maandag 3 oktober zijn er ter hoogte van huisnummer 1 hijswerkzaamheden. Tussen 08.00 en 15.00 uur staat er voor maximaal 2,5 uur een hijskraan op de weg. Verkeer wordt omgeleid.

Wegafsluiting Vliet Zuidzijde tussen de Kerkstraat en Graaf Florislaan

Dinsdag 27 september beginnen de herstraatwerkzaamheden aan dit deel van de weg. Tot en met vrijdag 29 oktober is de weg afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid.

Hijswerkzaamheden ter hoogte van Karolingenlaan 25

Op woensdag 5 oktober zijn er ter hoogte van huisnummer 25 hijswerkzaamheden. Tussen 08.00 en 15.00 uur staat er voor maximaal 2,5 uur een hijskraan op de weg. Verkeer kan langs het werkvak, maar kan hinder ondervinden.

Wegafsluiting Kloosterschuurlaan (project Klei-Oost Zuid fase 1.3)

Tot en met maandag 30 januari 2023 is de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt aan de verbreding van de weg tussen de adresnummers 12 en 6. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer kan het gebied via de rontonde Noordwijkerweg/Hooge Krocht verlaten.

Wegafsluiting Stephana van Rossumstraat

De weg is door sloop,- bouw- en renovatiewerkzaamheden van woningen t/m vrijdag 22 december 2023 afgesloten voor verkeer.

Voorschoterweg 45-49: werkzaamheden energienet

T/m vrijdag 30 september wordt er gewerkt aan een nieuw LS-net voor bedrijfspanden. Er wordt hoofdzakelijk in het voetpad gewerkt. Soms is het nodig om een stukje weg af te zetten. Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

Wegwerkzaamheden N206 Tjalmaweg

Verkeer maakt gebruik van de tijdelijke N206. De aanleg van de verdiepte ligging van de N206 Tjalmaweg duurt tot uiterlijk eind 2022.
Volg het meest actuele nieuws over de Tjalmaweg op rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg.

Informatie over het hele project van de Rijnlandroute leest u op rijnlandroute.nl/actueel.

Meldingen verzakkingen en belijning

Ziet u een stuk verzakte straat of is de belijning op de weg niet meer zoals het zou moeten zijn? Dan kunt u een melding doen.

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Aanvragen van een wegafsluiting

Wilt u als bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Katwijk waarbij de straat, of een gedeelte daarvan, afgesloten moet worden? Dan bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: