Werk aan de weg

Algemeen

Snoeiwerkzaamheden in Katwijk aan Zee en Valkenburg

Tot het einde van dit jaar zijn er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden. Verkeer kan soms hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Kappen bomen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Tot einde van dit jaar worden er op diverse locaties in heel Katwijk bomen gekapt. Verkeer kan soms hinder van de werkzaamheden ondervinden

Werkzaamheden per dorpskern

Afsluiting fietspad Zeeweg

Door hijswerkzaamheden staat er op vrijdag 2 december tussen 09.00 en 15.00 uur voor maximaal 3 uur een hijskraan op de weg voor Zeeweg 72. Bovengenoemd fietspad is dan tussen de Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat en Mr. C. Fockstraat en ter hoogte van Zeeweg 72 tijdelijk afgesloten en een deel van de weg is afgezet. Voor fietsverkeer geldt een omleiding over de Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat-Remisestraat-Mr. C. Fockstraat. Autoverkeer kan langs het werkvak.

Boslaan (oneven zijde): vergroten plantvakken en plaatselijk herstraten voetpad

Bovenstaande werkzaamheden vinden plaats van woensdag 30 november t/m vrijdag 16 december. De aannemer start bij de bakkerij. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden geldt een voorrangsregeling met ondersteuning van een verkeersbegeleider. Hierna liggen de werkzaamheden een paar weken stil. Vanaf maandag 9 januari 2023 gaat de aannemer verder met het vergroten van plantvakken en plaatselijk herstraten van het voetpad. Start is bij de supermarkt. Ook de drempel Willem de Zwijgerlaan wordt herstraat.

Boslaan (even zijde): vergroten plantvakken en (plaatselijk) herstraten voetpad en parkeervakken

Na de werkzaamheden aan de oneven zijde van de Boslaan gaat de aannemer verder met werkzaamheden aan de even zijde. Een verkeersplan voor deze werkzaamheden volgt volgend jaar. De aannemer verwacht vrijdag 31 maart 2023 met alle werkzaamheden klaar te zijn.

Project herinrichting Voorstraat

Werkzaamheden Voorstraat vanaf Voorstraat nummer 80 tot nummer 57 + Lijdweg

T/m vrijdag 2 december zijn er in dit deel van de Voorstraat werkzaamheden aan het voetpad. Waar nodig worden verkeersmaatregelen getroffen. De aannemer voert die week ook kabelwerkzaamheden uit in een deel van de Lijdweg.

Werkzaamheden Zuidstraat vanaf nummer 137A tot de Schoolstraat

Tot en met vrijdag 25 november zijn er werkzaamheden in dit gedeelte van de Zuidstraat. De verkeersafzetting schuift met de werkzaamheden mee. De planning:

  • Van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 november 16.00 uur is de Zuidstraat vanaf nummer 113 tot de Boorsmastraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de kruising Schoolstraat-Zuidstraat is afgesloten voor verkeer
  • Van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december is de Zuidstraat vanaf nummer 111 tot de Boorsmastraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De kruising Boorsmastraat-Zuidstraat blijft tot nader order open.

Wegafsluiting Zuidstraat vanaf nummer 111 tot de Boorsmastraat

T/m vrijdag 2 december zijn er werkzaamheden in de Zuidstraat vanaf nummer 111 tot aan de Boorsmastraat. De verkeersafzetting schuift steeds met de werkzaamheden mee. De kruising Boorsmastraat-Zuidstraat blijft tot nader order open.

Werkzaamheden fietspad Laan van Nieuw-Zuid: lussen zagen

Aan het einde van dinsdagmorgen 6 december zijn er werkzaamheden aan het fietspad. Ze duren maximaal 3 uur. Fietsers kunnen langs het werkvak.

Duinoord: groot onderhoud bovenste rijwegen

Tot en met vrijdag 2 december vindt er groot onderhoud plaats aan de bovenste rijwegen van Duinoord. De aannemer voert het werk in 7 fasen uit. De planning:

  • Fase 1 t/m 6 is afgerond
  • Fase 7 van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december

Werkzaamheden Zanderij

Tussen maandag 28 november en vrijdag 23 december vinden er door de hele wijk heen werkzaamheden plaats aan het drainagesysteem. Het systeem wordt toegankelijk gemaakt voor inspectie en reiniging. De werkzaamheden vinden zowel in het voetpad als de rijbaan plaats. In de meeste straten kan verkeer langs het werkvak rijden. Een straat waar eenrichtingsverkeer geldt, moet soms wel worden afgesloten om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Hulpdiensten krijgen altijd en overal doorgang.

Vervangen damwand Mallegat tussen Noordwijkerweg en Schutterswei

De damwand aan de kant van het Laage Mallegatpad en onder 3 bruggen wordt vernieuwd. Ook worden er passeervakken voor vaartuigen gemaakt. Verwachte afronding: donderdag 1 december. In het werkgebied geldt een aanmeerverbod. Bij werkzaamheden onder een brug is de betreffende brug 1 dag afgesloten voor verkeer en geldt een omleiding. Hulpdiensten hebben altijd doorgang.

Planning afsluiting bruggen

  • 1 dag in week 42: afgerond.
  • 1 dag in week 44 (maandag 31 oktober-vrijdag 4 november): afgerond.
  • 1 dag in week 48 (maandag 28 november- vrijdag 2 december): Noordwijkerweg

Rioolinspectie ter hoogte van Van Lierestraat 27, Conradstraat 71, Boshuysenstraat 6 en 23 en Schouthof 6 en 17

Op woensdag 30 november en donderdag 1 december vindt er in bovengenoemde straten een rioolinspectie plaats. Voor dit onderzoek is het nodig een proefsleuf te graven. De weg kan tijdelijk afgezet zijn. Een inspectie duurt maximaal 2 uur. Hulpdiensten kunnen langs het werkvak rijden.

Helmbergweg ter hoogte van huisnummer 177: hijswerkzaamheden

Op dinsdag 6 en woensdag 7 december zijn er hijswerkzaamheden ter hoogte van huisnummer 177. Op beidedagen staat er tussen 8.00 en 15.00 uur voor 2,5 uur een kraanopstelling op de weg. Verkeer kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Werkzaamheden Hoornesplein (project herinrichting Hoornesplein)

Tot half december zijn er werkzaamheden aan parkeervakken aan de kant van de J.T.H. de Visserstraat, Treubstraat en Colijnstraat. In maart 2023 gaat de aannemer verder met de herinrichting van het Hoornesplein en omgeving. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Van Lierestraat ter hoogte van nummer 33: bouwwerkzaamheden verzamelgebouw scholen en Integraal Kindcentrum

In de periode t/m vrijdag 18 augustus 2023 zijn er in dit gebied bouwactiviteiten. Bouwverkeer rijdt via de afslag Conradstraat op de Hoorneslaan en ventweg Hoorneslaan naar het bouwterrein aan de Van Lierestraat. Fietsverkeer tussen de Conradstraat en het kruispunt Biltlaan wordt omgeleid over de noordelijke ventweg van de Hoorneslaan. Autoverkeer heeft doorgang, maar kan vertraging ondervinden.

Petronella van Saxenstraat ter hoogte van de nummers 59-115, Noordeinde ter hoogte van nummer 50 en Waardlaan ter hoogte van nummer 1: kabelwerkzaamheden

Tot en met vrijdag 27 januari 2023 is Liander bezig met het leggen van nieuwe kabels voor het energienet. Er wordt vooral in het voetpad gewerkt, soms in de weg.

Bouwwerkzaamheden project Hof van Rijnsburg

De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Bouwverkeer rijdt over de Oegstgeesterweg richting Sandtlaan naar de bouwinrit op de Oegstgeesterweg. Het zebrapad daar is vervallen. Eind juli 2024 moet het project klaar zijn.

Wegafsluiting Kloosterschuurlaan

T/m maandag 30 januari 2023 is de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt aan de verbreding van de weg tussen de adresnummers 12 en 6. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Verkeer kan het gebied via de rontonde Noordwijkerweg/Hooge Krocht verlaten.

Wegafsluiting Stephana van Rossumstraat

De weg is door sloop,- bouw- en renovatiewerkzaamheden van woningen t/m vrijdag 22 december 2023 afgesloten voor verkeer.

Werkzaamheden fietspad Joop van der Reijdenbrug

Op dinsdag 6 december worden er lussen in het fietspad gezaagd. Het tijdstip volgt nog. Fietsers kunnen langs het werkvak rijden.

Hoofdstraat ter hoogte van de poller: herstraatwerkzaamheden

Op dinsdag 6 december zijn er tussen 10.00 en 14.00 uur herstraatwerkzaamheden ter hoogte van de poller. Autoverkeer kan langs het werkvak; openbaar vervoer en hulpdiensten niet.

Wegwerkzaamheden N206 Tjalmaweg

Verkeer maakt gebruik van de tijdelijke N206. De aanleg van de verdiepte ligging van de N206 Tjalmaweg duurt tot uiterlijk eind 2022.
Volg het meest actuele nieuws over de Tjalmaweg op rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg.

Informatie over het hele project van de Rijnlandroute leest u op rijnlandroute.nl/actueel.

Meldingen verzakkingen en belijning

Ziet u een stuk verzakte straat of is de belijning op de weg niet meer zoals het zou moeten zijn? Dan kunt u een melding doen.

Uw meldingen over belijning worden verzameld. De belijning wordt één keer per jaar op grote schaal uitgevoerd bij droge weersomstandigheden.

Melding wegdek doen

Aanvragen van een wegafsluiting

Wilt u als bedrijf werkzaamheden uitvoeren in Katwijk waarbij de straat, of een gedeelte daarvan, afgesloten moet worden? Dan bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief leest u wekelijks per wijk waar er aan de weg gewerkt wordt: