Meeuwen

 • De overlast begint als de meeuwen een broedplek zoeken.
 • De overlast is het grootst als de jonge meeuwen uit het ei zijn en rond gaan lopen in de buurt van het nest.
 • Zorg voor het broedseizoen voor pinnen, draden en netten op uw dak of dakkapel, dan kunnen meeuwen er geen nest maken.
 • Meeuwen zijn beschermde dieren; het is niet toegestaan ze te verjagen of te verstoren.
 • Het voeren van meeuwen leidt tot nog meer overlast; het voeren van meeuwen is sinds 2014 verboden.
 • Wees alert als u buiten bent: in hun zoektocht naar voedsel of ter verdediging van hun nest kunnen meeuwen agressief zijn.
 • Zet geen vuilniszakken op straat en sluit afvalbakken goed af.
Meeuwenoverlast melden

Voorkom een nest op uw dak

 • Op platte daken, dakranden en nokken van schuine daken: span metalen draden evenwijdig aan elkaar met een tussenruimte van 10 cm.
 • Plaats netten met een maaswijdte van 75 mm.
 • Ga regelmatig uw dak op en haal oude nesten en potentieel nestmateriaal (zoals takjes en mos) weg; dit mag van eind augustus t/m maart (buiten het broedseizoen).
 • Schakel een bedrijf in dat nestwerende maatregelen neemt; de kosten hiervoor zijn ongeveer € 1.000.

Wat doet de gemeente?

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Uit onderzoek blijkt dat voorzorgsmaatregelen het beste helpen tegen meeuwenoverlast. Dit doet de gemeente:

 • Informatie geven aan bewoners en ondernemers over het voorkomen van nesten op daken.

Ervaart u meeuwenoverlast? Geef uw melding door. Het melden van meeuwenoverlast is zinvol, omdat hiermee overlast in beeld blijft.