Meeuwen

 • De overlast begint als de meeuwen een broedplek zoeken.
 • De overlast is het grootst als de jonge meeuwen leren vliegen, dan zijn zij ongeveer 35-49 dagen oud.
 • Zorg voor het broedseizoen voor pinnen, draden en netten op uw dak of dakkapel, dan kunnen meeuwen er geen nest maken.
 • Meeuwen zijn beschermde dieren; het is niet toegestaan ze te verjagen of te verstoren tijdens het broedseizoen.
 • Het voeren van meeuwen leidt tot nog meer overlast; het voeren van meeuwen is sinds 2014 verboden.
 • Wees alert als u buiten bent: in hun zoektocht naar voedsel of ter verdediging van hun nest kunnen meeuwen agressief zijn.
 • Zet geen vuilniszakken op straat en sluit afvalbakken goed af.
Meeuwenoverlast melden

Voorkom een nest op uw dak

 • Op platte daken, dakranden en nokken van schuine daken: span metalen draden evenwijdig aan elkaar met een tussenruimte van 10 cm.
 • Plaats netten met een maaswijdte van 75 mm.
 • Ga regelmatig uw dak op en haal potentieel nestmateriaal (zoals takjes en mos) weg; dit mag van eind augustus t/m maart (buiten het broedseizoen).
 • Schakel een bedrijf in dat nestwerende maatregelen neemt; de kosten hiervoor zijn ongeveer € 1.000.

Wat doet de gemeente?

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Uit onderzoek blijkt dat voorzorgsmaatregelen het beste helpen tegen meeuwenoverlast. Dit doet de gemeente:

 • Informatie geven aan bewoners en ondernemers over het voorkomen van nesten op daken.
 • De gemeente krijgt hierbij hulp van ecologen van een gespecialiseerd bedrijf.

Ervaart u meeuwenoverlast? Geef uw melding door. Het melden van meeuwenoverlast is zinvol omdat hiermee de overlast en de populatie in beeld wordt gebracht. Dit is van belang voor het aanvragen van een ontheffing om meeuwenoverlast te mogen bestrijden vanaf het jaar 2021.