Laadpalen

  • De gemeente heeft een groot netwerk van laadpunten voor elektrische auto's.

  • De komende jaren wordt het aantal laadpalen in de gemeente Katwijk uitgebreid om ervoor te zorgen dat alle huidige en toekomstige hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen. 

  • Alle locaties waar in de komende jaren laadpalen kunnen worden geplaatst, zijn opgenomen in een digitale plankaart.

Een volgende stap in overgang naar duurzame mobiliteit

Elektrisch vervoer heeft de toekomst en dat zien we in de gemeente Katwijk ook. De ontwikkeling van elektrische voertuigen en de groei in het aantal gebruikers zit in een stroomversnelling. Om deze vorm van duurzame mobiliteit maximaal mogelijk te maken, willen we ervoor zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen.

Plankaart

Alle mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen zijn weergegeven op een digitale plankaart. Deze kaart is na een inspraakperiode vastgesteld en maakt onderdeel uit van de visie op laadinfrastructuur (pdf, 3.16 MB)  , die de gemeenteraad op 2 december 2021 heeft vastgesteld.

Door middel van deze plankaart, is het voor iedereen duidelijk waar laadpalen mogelijk kunnen komen. Op de plankaart zijn ook de bestaande laadpalen weergegeven. Als een locatie voor een laadpaal op de plankaart staat, betekent dit niet automatisch dat er ook daadwerkelijk een laadpaal wordt geplaatst. Voordat dit gebeurt, neemt het college eerst een verkeersbesluit.

Laadmogelijkheden

In de gemeente Katwijk bevinden de meeste laadpalen zich langs de openbare weg. Ook zijn er laadvoorzieningen in de gemeentelijke parkeergarages. Ieder jaar worden er laadpalen bijgeplaatst op basis van het verwachte aantal elektrische auto’s. 

Bent u van plan een elektrische auto aan te schaffen? Controleer dan op de kaart of er al een laadpaal bij u in de buurt aanwezig is. Heeft u parkeergelegenheid op eigen terrein, dan kunt u zelf een laadvoorziening aanleggen. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Aanvragen openbare laadpaal

Wilt u een elektrische auto gaan rijden en kunt u geen laadpaal plaatsen op eigen terrein? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen bij een bedrijf dat instemt met onze beleidsregels (pdf, 324 KB).

Momenteel zijn er 3 aanbieders actief die laadpalen mogen plaatsen in de gemeente Katwijk. U kunt zelf kiezen bij welke partij u een laadpaal wilt aanvragen. Zij handelen voor u de verdere aanvraag bij de gemeente af. De laadpaal kan bij 1 van de 3 partijen aangevraagd worden. Houd rekening met een totale doorlooptijd van 26 weken. 

Laadpaal aanvragen bij PARKnCHARGE Laadpaal aanvragen bij CityCharging Laadpaal aanvragen bij Orange Charging

Binnen de gemeente staan diverse laadpalen van Allego. Vanaf 1 januari 2022 neemt Allego geen nieuwe aanvragen in behandeling. Deze laadpalen blijven wel gewoon in bedrijf. 

Laadpunt op eigen terrein

Heeft u een eigen oprit of parkeergelegenheid, dan moet de laadpaal op eigen terrein geplaatst worden. Dit mag zonder vergunning.

Bij appartementencomplexen met eigen parkeerplaatsen is de vereniging van eigenaren aan zet om de laadinfrastructuur te realiseren. Veel VvE’s zitten met vragen over de aanleg, veiligheid en financiën. De gemeente Katwijk heeft een webinar georganiseerd om antwoord te geven op deze vragen.

Veelgestelde vragen

Het is niet toegestaan om op de weg of stoep voorwerpen aan te brengen die de weg belemmert of kan belemmeren. Dit geldt dus ook voor laadkabels, dit zorgt ervoor dat de stoep minder toegankelijk wordt en mensen kan belemmeren. Daarnaast geeft een kabelgoot of kabelbeschermer het beeld dat hij/zij alleen recht heeft op de parkeerplaats.

Bij palen van Allego kunt u een storing doorgeven via 088 033 3033. Hierbij heeft u ook het referentienummer van de laadpaal nodig. Dit nummer staat op de laadpaal zelf aangegeven.

Sinds januari 2023 is er een nieuw verkeersbord die aangeeft dat een parkeervak bedoeld is voor het opladen van elektrische voertuigen (zie afbeelding hieronder). Eerder werd hiervoor een standaard parkeerbord gebruikt met een onderbord die het laadpunt aangaf. Omdat de komende periode veel nieuwe laadpalen worden geplaatst in de gemeente, zullen hierbij de nieuwe borden gebruikt worden.

Uiteindelijk worden ook alle 'oude' borden vervangen. Dit zal over een bepaalde periode worden verspreid. Daardoor zullen tijdelijk twee verschillende borden worden gebruikt die hetzelfde doel hebben.