Gladheid

 • De gemeente zorgt voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de belangrijkste:
  • doorgaande wegen
  • fietspaden
  • bruggen
  • routes voor hulpdiensten
  • routes om de wijk uit te rijden
 • Binnen 350 meter moet u een gestrooide weg kunnen bereiken
 • Als het weer en de tijd het toelaten rijden de strooiwagens ook langs fietsdoorgangen, oversteekplaatsen, bushaltes, verzorgingstehuizen, winkelgebieden, rond buurthuizen en dienstencentra, scholen en kinderopvanglocaties
 • Als de strooiwagens alle straten en fietspaden strooien, dan wordt de route te lang en vriezen de belangrijkste doorgaande wegen weer vast
 • Wilt u uw eigen stoep of erf ijsvrij maken? U kunt gratis strooizout ophalen bij de milieustraat. Let op: neem uw eigen emmer mee om het strooizout in te doen.
Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

Strooiroutes

Gladde wegen melden

Veelgestelde vragen

 • Het strooizout wordt vermengd met water (de nat-zout-methode):
  • hierdoor is minder zout nodig
  • hierdoor waait het zout niet meer weg
  • de strooiwagens kunnen gerichter strooien
  • er komt minder zout in de berm en in het grondwater terecht
 • We strooien voordat het glad wordt om te voorkomen dat het glad wordt (preventief).

De gemeente bepaalt dit samen met en op basis van de volgende bronnen:

 • de weerkamer van Meteoconsult
 • melding van gladheid door politie Hollands Midden
 • strooimelding van de provincie Zuid-Holland
 • eigen waarnemingen door de coördinator gladheidsbestrijding
 • op basis van de temperatuur, de wind, neerslag en de luchtvochtigheid

Omdat de strooiwagens niet overal kunnen komen, kunnen we niet alle wegen sneeuw- en ijsvrij houden. Strooien op wegen waar heel weinig verkeer rijdt, heeft weinig effect op gladheid: het strooizout werkt het beste als er veel op de weg wordt gereden en het zoutmengsel door wrijving met autobanden beter op de weg kleeft.

 • Als eerste worden doorgaande wegen en fietspaden gestrooid
 • Als de tijd en het weer het toelaten, rijden de strooiwagens langs de volgende plaatsen (in deze volgorde):
  • bruggen die niet in de route liggen die als eerste wordt gestrooid
  • fietsdoorgangen en oversteekplaatsen die op de hoofdroute liggen
  • bushaltes
  • verzorgingstehuizen
  • winkelgebieden
  • rond buurthuizen en dienstencentra
  • rond scholen
  • rond kinderopvanglocaties en crèches.

 • De strooiwagens rijden alleen de hoofdroutes en wegen om de wijk uit te rijden
 • De strooiwagens zijn te zwaar en te breed om op de stoep te rijden
 • U kunt zelf uw stoep vegen of strooien. U kunt gratis strooizout ophalen bij de milieustraat. Let op: neem uw eigen emmer mee om het strooizout in te doen.

 • De gemeente strooit alleen op de openbare weg
 • Voor het laten strooien van een bedrijfsterrein schakelt u een bedrijf in.

 • Om te voorkomen dat de sneeuw wordt vastgereden aan het wegdek wordt er eerst gestrooid op hoofdwegen en fietspaden
 • De strooiauto's krijgen dan sneeuwploegen om de sneeuw aan de kant van de weg te schuiven
 • Bij grote hoeveelheden sneeuw is het lastiger om de hele route sneeuwvrij te houden
 • Bij paaltjes, verkeersdrempels en wisselend wegdek is het lastig om met de ploeg van 2 tot 3 meter breed sneeuw te schuiven. Daarom rijden de sneeuwschuivers niet in deze gebieden.

 • De vuilniswagens blijven rijden en afval ophalen zolang dit geen gevaar oplevert
 • Als de vuilniswagens niet meer rijden vanwege gladheid of harde wind, dan leest u dit op deze website en op Twitter en Facebook; hier vindt u ook informatie over de vervangende inzameldag.
Bekijk alle veelgestelde vragen