Parkeren op eigen terrein

In Katwijk is weinig parkeerruimte op straat. In 2020 zijn daarom de regels rondom parkeren opnieuw vastgesteld. Eén van die regels is de 'Parkeren Op Eigen Terrein' (POET).

Waarom POET?

De POET zorgt ervoor dat bewoners met een eigen parkeerplaats, zoals een carport, garage of oprit, daar ook kunnen parkeren. Deze regel bestaat sinds 2020, maar gaat nu daadwerkelijk gecontroleerd worden. Dit is noodzakelijk om de parkeerdruk in Katwijk af te nemen.

Wat betekent dit voor u?

Parkeren op eigen terrein betekent dat u geen eerste bewonersvergunning meer kunt krijgen, omdat u al een eerste parkeerplaats hebt op eigen terrein. U kunt dan alleen een tweede bewonersvergunning aanvragen.

Heeft u een eigen parkeerplaats maar wel twee vergunningen? Dan vervalt de eerste vergunning per 2025.

Zijn er meerdere parkeerplekken op een adres beschikbaar? Dan vervalt ook de tweede vergunning.

Veelgestelde vragen

POET geldt voor alle plekken die zijn aangelegd met het doel van parkeren. Denk bijvoorbeeld aan een oprit, garage of garagepoort.

  • Wordt de garage gebruikt als opslag? Dan geldt dit als POET omdat de garage oorspronkelijk is bedoeld voor het stallen van een voertuig
  • Is de garage vóór 1 januari 2023 verbouwd tot woonruimte en kan de ruimte niet meer worden gebruikt als garage? Dan geldt dit niet als POET. Wel zal (indien aanwezig) de inrit moeten worden verwijderd.

Inwoners waarvoor de regels van POET gelden, hebben hierover een brief ontvangen. Doordat de brieven niet allemaal tegelijk zijn verstuurd, kan het zijn dat uw buren wel een brief hebben ontvangen en u (nog) niet. Elke inwoner met een mogelijke POET-registratie ontvangt deze brief in oktober, uiterlijk begin november.

De minimale maten van een garageplek zijn vastgelegd op:

  • 2,3 bij 5 meter, als de ruimte open is (bijvoorbeeld een carport of oprit)
  • 2,65 bij 5 meter, als de ruimte dicht kan (bijvoorbeeld een garage of stalling)

Wanneer een eigen oprit niet breed genoeg is wordt er gekeken of deze verbreed kan worden.

Mocht de parkeerplaats niet voldoen aan de juiste maat, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

De openbare ruimte in Katwijk is schaars en hiermee dus ook de parkeerplaatsen. Om ervoor te zorgen dat er niet onnodig veel auto's geparkeerd zijn op straat, is het noodzakelijk dat bewoners met een eigen parkeerplaats deze ook daadwerkelijk gebruiken. Zodat bewoners zonder eigen parkeerplek hun auto wel in de straat kwijt kunnen.

Een extern bureau heeft dit onderzocht door in de gemeente in verschillende wijken rond te lopen, hierbij is geïnventariseerd welke woningen een uitrit en/of garage hebben (hierbij zijn ze niet op eigen terrein geweest).

Voor de appartmentencomplexen met ruime parkeergelegenheid zijn alleen de adressen die direct aan- of boven een garage of stalling zitten meegerekend.

Nee, dit kan nu (nog) niet. Als u een brief hebt ontvangen over uw POET-registratie kunt u hierop wel reactie geven. Alle reacties worden vervolgens behandeld en waar nodig worden er aanpassingen gemaakt.

Er zijn meerdere mogelijkheden als u een POET-registratie heeft, en meerdere auto's kwijt moet.

  • U kan parkeren buiten het gereguleerd gebied.
  • Huur een parkeerplek in een van de parkeergarages in Katwijk. Zoals in een van de gemeentelijke garages zijn, of bij een particuliere verhuurder.

Om u voldoende tijd te geven om een alternatief te zoeken, is besloten de bestaande (eerste) vergunningen op adressen met een POET-registratie niet meer te verlengen na  het einde van het jaar. Tot die tijd blijven de bestaande vergunningen geldig en verlengt, tot uiterlijk 31-12-2024.

Op dit moment wordt de POET alleen geregistreerd in de gebieden met betaald parkeren en vergunninghouders. Dit is momenteel alleen in Katwijk aan Zee, want in de andere dorpskernen geldt vrij parkeren.