Mantelwonen

 • Mantelwonen betekent dat 2 huishoudens (tijdelijk) op 1 perceel wonen zodat ze elkaar kunnen ondersteunen
 • Mantelwonen is bedoeld voor personen die zorg of ondersteuning geven of krijgen. Bijvoorbeeld volwassen kinderen die zorgen voor hun ouders of grootouders die helpen bij de opvang van (klein)kinderen
 • Voor mantelwonen wordt bij een bestaand huis extra woonruimte toegevoegd. Bijvoorbeeld door een schuur te verbouwen of een tijdelijke woonunit in de tuin te plaatsen
 • Er mogen maximaal 2 personen van de tijdelijke woonruimte gebruik maken
 • Voor mantelwonen moet u een vergunning aanvragen.
Vergunning mantelwonen aanvragen

Voorwaarden vergunning mantelwonen

 • U kunt een vergunning voor mantelwonen aanvragen als u een koop-, huur- of bedrijfswoning heeft in gemeente Katwijk waar u permanent woont
 • Mantelwonen is bedoeld voor personen die een aantoonbare sociale relatie hebben. U moet deze relatie toelichten in de vergunningaanvraag
 • Er mogen maximaal 2 personen van de tijdelijke woonruimte gebruik maken
 • De extra woonruimte voor mantelwonen moet voldoen aan de regels van vergunningvrij bouwen
 • De extra woonruimte mag niet worden geplaatst bij een recreatiewoning of andere tijdelijke woning waar u niet permanent woont
 • De oppervlakte voor de extra woonruimte mag binnen de bebouwde kom maximaal 80 m² zijn. Buiten de bebouwde kom geldt een maximale oppervlakte van 100 m²
 • Mantelwonen kan voor een periode van maximaal 10 jaar. De vergunning vervalt als 1 van de partijen verhuist, komt te overlijden of als er geen sprake meer is van behoefte aan mantelwonen
 • De ruimte moet passen binnen de regels voor ruimtelijke ordening, het milieu en een goede bouwstijl. Hieraan kunnen eisen worden gesteld.

Veelgestelde vragen

Mantelwonen

Mantelwonen is samenwonen met zorg, gericht op het sociale contact. Het gaat hier vooral om ondersteuning, waarbij geen medische indicatie nodig is. Dit kan dus ook een opa/oma zijn die komt ondersteunen bij kleinkinderen, of een (volwassen) kleinkind die grootouders ondersteunt.

Mantelzorg

Mantelzorg staat voor intensieve zorg of ondersteuning aan iemand die extra hulp of zorg nodig heeft, die niet door een hulpverlener (zoals thuiszorg van een verpleegkundige) wordt gedaan. Mantelzorg wordt gedaan door iemand die een sociale relatie heeft met de persoon die zorg of hulp nodig heeft; zoals een volwassen kind, vrienden of andere familieleden. Mantelzorg is vaak nodig wanneer de gebruikelijke hulp, van bijvoorbeeld een partner/echtgenoot/huisgenoot, niet meer voldoende of niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld als de hulpvraag te zwaar of teveel is) Er is hiervoor een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere aangewezen sociaal-medisch adviseur nodig.

Mantelwonen is maar tijdelijk. Zodra de behoefte aan mantelwonen er niet meer is, vervalt de mogelijkheid om de extra bijgebouwde woonruimte te bewonen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand verhuist naar een verpleeg- of verzorgingstehuis, overlijdt, of (in geval van mantelwonen bij kinderen) naar een eigen zelfstandige woonruimte verhuist.

De vergunning voor de bijgebouwde woonruimte voor mantelwonen wordt maximaal 10 jaar verleend. Na deze 10 jaar moet er een heroverweging gedaan worden. Als de woonruimte komt te vervallen, krijgt de bijgebouwde woonruimte (weer) de functie van een aanbouw of vrijstaand gebouw bij de woning. Dit is ook de reden dat de bouw van extra woonruimte voor mantelwonen beperkt is tot de reguliere bouwmogelijkheden; het bouwwerk mag namelijk wel blijven, maar mag hierna niet langer gebruikt worden voor bewoning.

Het kan zijn dat er op dat moment wel sprake is van intensieve zorg; dus een mantelzorg indicatie. In dit geval kan een vergunning voor huisvesting, in verband met mantelzorgsituaties, worden aangevraagd.