Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Maatregelen coronavirus

Op dit moment kunt u alleen telefonisch via 071 406 5000 een afspraak maken om een document aan te vragen als dat echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als deze verlopen is of snel verloopt. Ook voor het afhalen van een document is een afspraak nodig.

Direct aanvragen

 • Sneller en goedkoper dan een aanvraag per brief.
 • De organisatie zet de aanvraag digitaal klaar via het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • U ontvangt een e-mail met link en aanvraagcode.
 • U logt via de link met uw DigiD in op de VOG aanvraag.
 • Zonder tussenkomst van de gemeente.
 • Kosten: € 33,85.
VOG online aanvragen

Schriftelijk aanvragen

 • U krijgt van de organisatie waarvoor u een VOG aanvraagt een formulier van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, of u downloadt het formulier zelf
 • U vult de voorkant van het formulier in
 • De aanvragende instantie vult pagina 2 t/m 4 in
 • U maakt een afspraak bij de gemeente
 • Neem het ingevulde formulier en een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak
 • Kosten: € 41,35.
VOG aanvraagformulier downloaden Agenda Afspraak maken

Wanneer ontvangt u de VOG?

 • Binnen 4 weken weet u of u de VOG krijgt 
 • Als u de VOG krijgt, wordt deze naar u toegestuurd
 • Krijgt u de VOG niet, dan ontvangt u een voornemen tot weigeren Verklaring omtrent het gedrag. Justis laat u weten welke stappen u dan kunt nemen.