Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Direct aanvragen

 • Sneller en goedkoper dan een aanvraag per brief
 • De organisatie zet de aanvraag digitaal klaar via het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • U ontvangt een e-mail met link en aanvraagcode
 • U logt via de link met uw DigiD in op de VOG aanvraag
 • Zonder tussenkomst van de gemeente
 • Kosten: € 43,35.
VOG online aanvragen

Schriftelijk aanvragen

 • U krijgt van de organisatie waarvoor u een VOG aanvraagt een formulier van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, of u downloadt het formulier zelf
 • U vult de voorkant van het formulier in
 • De aanvragende instantie vult pagina 2 t/m 4 in
 • U maakt een afspraak bij de gemeente
 • Neem het ingevulde formulier en een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak
 • Kosten: € 41,35.
VOG aanvraagformulier downloaden Afspraak maken VOG aanvragen

Wanneer ontvangt u de VOG?

 • Binnen 4 weken weet u of u de VOG krijgt 
 • Als u de VOG krijgt, wordt deze naar u toegestuurd
 • Krijgt u de VOG niet, dan ontvangt u een voornemen tot weigeren Verklaring omtrent het gedrag. Justis laat u weten welke stappen u dan kunt nemen.