Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 • Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
 • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft
 • Als u de VOG krijgt, wordt deze binnen 4 weken per post naar u opgestuurd. Krijgt u de VOG niet, dan ontvangt u een voornemen tot weigeren Verklaring omtrent het gedrag. Justis laat u weten welke stappen u dan kunt nemen
 • U kunt de VOG in overleg met uw werkgever digitaal of schriftelijk aanvragen. Aan de VOG-aanvraag zijn kosten verbonden.

Digitaal aanvragen

 • Uw werkgever zet de aanvraag digitaal klaar via het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • U ontvangt een link met een aanvraagcode
 • Met de link logt u met uw DigiD in om de VOG-aanvraag af te ronden
 • De kosten van een digitale aanvraag bedragen € 33,85.
VOG online aanvragen

Schriftelijk aanvragen

 • U ontvangt van uw werkgever een VOG-aanvraagformulier of u download het formulier zelf
 • U vult alleen de voorkant van het formulier in. Uw werkgever vult de rest van het formulier in
 • Maak een afspraak bij de gemeente om de VOG-aanvraag af te ronden. Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak
 • De kosten van een digitale aanvraag bedragen €  43,35.
Afspraak maken VOG aanvragen