Trouwen / partnerschap aangaan met anderstalige

De ceremonie doen wij in het Nederlands. U en uw getuigen moeten begrijpen wat er gezegd wordt. Het is mogelijk om het officiële gedeelte in het Engels te doen. Geef dit dan per mail aan ons door.

Als u of uw partner geen Nederlands of Engels spreekt, zorgt u zelf voor een erkende tolk Nederlands, die in persoon aanwezig is bij de ceremonie. U kunt een erkende tolk vinden op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Als er geen erkende tolk is, kan de ceremonie niet doorgaan. Stuur uiterlijk 1 maand vóór de ceremonie een kopie van de tolkenpas naar de gemeente burgerlijkestand@katwijk.nl.

U kunt hieronder een keuze maken wat voor u van toepassing is. Zo kunt u zien welke documenten nodig zijn. Als u de gevraagde documenten compleet heeft kunt u deze mailen naar burgelijkestand@katwijk.nl

 • Als u al geruime tijd een inwoner van Nederland bent heeft u uw geboorteakte wellicht al geregistreerd in de BRP. U kunt dit nazien door met uw Digi-D in te loggen om mijnoverheid.nl. Als daar de gegevens van uw ouders zijn geregistreerd is uw geboorteakte ingeleverd. Mocht uw oudergegevens hier niet staan moet u een geboorte akte overleggen in uw woongemeente. Lees hier of er legalisaties nodig zijn. Zodra de woongemeente de BRP heeft bijgewerkt dan kan er een melding worden gedaan.
 • Als volwassene in Nederland bent komen wonen is er een bewijs nodig dat u nu niet gehuwd bent.
  • Als u nooit gehuwd bent geweest dan heeft u een verklaring burgerlijke staat nodig. Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. Als u vanuit het buitenland in Katwijk bent komen wonen kunnen wij nakijken of u dit document al heeft ingeleverd, neem hiervoor contact met ons op.  
 • Als u al eerder gehuwd bent geweest dient u van elk huwelijk dat u heeft gehad een bewijs van sluiting en ontbinding te overleggen. U vraagt de (internationale) huwelijks akte aan in de plaats waar het huwelijk heeft plaats gevonden. Zodra de woongemeente de BRP heeft bijgewerkt dan kan er een melding worden gedaan.

Pas nadat de gegevens in de BRP zijn gewijzigd kan de ABS de trouwprocedure voortzetten.  

 • Een verklaring schijnhuwelijk sturen wij u toe na ontvangst van de melding wanneer deze nodig is.

  Als niet-Nederlander heeft u een Verklaring nodig, als u:
  1. Als u niet de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland; 
  2. Een verblijfsvergunning of asielvergunning hebt voor bepaalde tijd;

 • U dient een originele geboorte akte aan ons te overleggen met de benodigde legalisaties. U kunt uw geboorte akte opvragen in uw geboorteplaats. Lees hier of er legalisaties nodig zijn.
 • Er is een bewijs nodig dat u nu niet gehuwd bent.
  1. Als u nooit gehuwd bent geweest dan heeft u een verklaring burgerlijke staat nodig. Dit is een document dat aantoont dat u niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Zo’n verklaring vraagt u op in uw woonplaats in het buitenland. Verklaring over de burgerlijke staat. Kies uw land. | Nederland Wereldwijd.
  2. Als u al eerder gehuwd bent geweest dient u van elk huwelijk dat u heeft gehad een bewijs van sluiting en ontbinding te overleggen. U vraagt de (internationale) huwelijks akte aan in de plaats waar het huwelijk heeft plaats gevonden.
 • Een verklaring schijnhuwelijk sturen wij u toe na ontvangst van de melding wanneer deze nodig is.

Als niet-Nederlander heeft u een Verklaring nodig, als u:

 1. Als u niet de nationaliteit heeft van een land uit de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland;  
 2. Een verblijfsvergunning of asielvergunning hebt voor bepaalde tijd
 3. Een officieel document waarop uw adresgegevens staan, welk document dit is verschilt per land.

Werkwijze voor de melding waarbij paren woonachtig zijn in het buitenland:

 • Paren die in het buitenland wonen en waarvan minstens één van de partners de Nederlandse nationaliteit heeft, moeten hun melding in Den Haag doen
 • De afdeling Landelijke Taken zendt de melding vervolgens door naar de trouwgemeente
 • De termijn van twee weken (waarbinnen niet getrouwd mag worden) gaat lopen vanaf de datum van doorzending aan de trouwgemeente.
 • De termijn van één jaar (geldigheidsduur van de melding) gaat lopen vanaf de datum van doorzending aan de trouwgemeente.
 • De trouwgemeente onderzoekt de huwelijksbevoegdheid. Na ontvangst van de melding nemen wij contact met u op voor aanvullende documenten en om een datum/tijd etc. te reserveren.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel deze dan per mail via burgelijkestand@katwijk.nl, vermeld hierbij uw volledige namen, geboortedata en huidige adressen.