Schade melden

Heeft u schade opgelopen door bijvoorbeeld gebreken aan de buitenruimte, slecht onderhoud aan groen of openbare wegen, of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

  • Met onderstaand formulier dient u een verzoek tot schadevergoeding in zodat onderzocht kan worden of de gemeente aansprakelijk is voor de schade
  • Meld een schade eerst bij uw eigen verzekeraar.
Schade melden

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering. Het is mogelijk dat u zelf beter verzekerd bent voor uw schade. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie. Uw verzekeraar zal de gemeente vervolgens weer aansprakelijk stellen.

Getuigenverklaring

Als u getuige bent geweest van een ongeval kan het slachtoffer u vragen om een getuigenverklaring in te vullen.

Getuigenverklaring