Schade melden

Heeft u schade opgelopen door bijvoorbeeld gebreken aan de buitenruimte, slecht onderhoud aan groen of openbare wegen, of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Met onderstaand formulier dient u een verzoek tot schadevergoeding in zodat onderzocht kan worden of de gemeente aansprakelijk is voor de schade
 • Meld een schade eerst bij uw eigen verzekeraar.
Schade melden

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering. Het is mogelijk dat u zelf beter verzekerd bent voor uw schade. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie. Uw verzekeraar zal de gemeente vervolgens weer aansprakelijk stellen.

Getuigenverklaring

Als u getuige bent geweest van een ongeval kan het slachtoffer u vragen om een getuigenverklaring in te vullen.

Inloggen met DigiD Getuigenverklaring

 • Omschrijving van:
  • wat er is gebeurd
  • waar het is gebeurd (exacte locatie)
  • wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip)
  • waaruit de schade bestaat
 • Eventueel (close up) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
 • Een bewijs van het bedrag schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
 • Eventuele getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • Rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Als u uw schade meldt, krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Een eenvoudige claim kan binnen 4 tot 6 weken afgehandeld zijn; bij ingewikkelde besluiten kan het langer duren. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Heeft u geen DigiD? Het is mogelijk om een formulier in te vullen zonder DigiD. Print onderstaand formulier uit en vul het in. Stuur het formulier daarna met de eventuele bijlagen naar de gemeente op.