Referendum

Een referendum is een manier waarop de inwoners hun mening kunnen geven over een belangrijke kwestie, door hierover te stemmen. De uitkomst van de stemming is een advies aan de gemeenteraad van Katwijk. Het advies hoeft niet gevolgd te worden: het advies is raadgevend.

Er zijn 3 soorten referenda mogelijk, afhankelijk van waar het over gaat en wie hiervoor het initiatief neemt:

  • over een ontwerp raadsbesluit
  • over een voorstel dat is ingediend door burgers als alternatief voor een ontwerp raadsbesluit
  • over een zelfstandig voorstel van burgers

Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering

Op 29 februari heeft de gemeenteraad besloten dat een referendum over uitbreiding van parkeerregulering mogelijk is. Dit gaat over het ontwerp-raadsbesluit ‘Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering’. De stukken die de gemeenteraad over dit onderwerp heeft behandeld, staan in een dossier (pdf, 85 KB).

Op 14 maart heeft de gemeenteraad de inhoud van het ontwerp raadsbesluit vastgesteld. De initiatiefnemers zijn daarna gestart met het verzamelen van de vereiste 1.000 ondersteuningsverklaringen. Dat heeft op 28 maart in totaal 1.188 geldige verklaringen opgeleverd.  Omdat er voldoende ondersteuning is, is de mogelijkheid voor ondersteuning van het referendumverzoek geëindigd. Volgens de verordening gaat het referendum nu definitief door, op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen.

Alles rondom een referendum staat in de Referendumverordening Gemeente Katwijk 2023. Wilt u meer informatie over het referendum? Neem dan contact op met de griffie via griffie@katwijk.nl of 071 406 53 02.