Overlijden

 • Bij overlijden moet iemand aangifte doen bij de gemeente
 • De begrafenisondernemer neemt deze taak vrijwel altijd op zich
 • Er is geen termijn waarbinnen de aangifte moet worden gedaan.
 • In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd.

Begraven

De gemeente kent 2 soorten graven:

Particulier graf

 • Dit graf heeft 2 of 3 ruimtes voor het begraven van meerdere familieleden bij elkaar
 • Het aantal ruimtes verschilt per begraafplaats
 • De rechthebbende bepaalt wie er worden begraven

Algemeen graf

 • Afhankelijk van de begraafplaats worden in een algemeen graf 2 of 3 overledenen begraven; dit kunnen onbekenden zijn
 • De beheerder van de begraafplaats bepaalt wie er in welk graf worden begraven, op volgorde van aanvraag
 • Een algemeen graf kunt u niet kopen; u betaalt voor de kosten van het onderhoud van de begraafplaats
 • Na 15 jaar kan het graf worden geruimd

Gemeentelijke begraafplaatsen

Er zijn 4 gemeentelijke begraafplaatsen

 • Algemene begraafplaats Blekerij
  Sijp 13, 2223 BX Katwijk aan den Rijn, tel. (071) 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Duinrust
  Parklaan 115, 2225 SW Katwijk aan Zee, tel. (071) 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Kerklaan
  Katwijk aan den Rijn, tel. (071) 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg
  Ringweg, Valkenburg, tel. (071) 406 50 00

Onderhoud

 • De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen
 • U betaalt hiervoor een vergoeding
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van het graf en het schoonhouden van de steen

Een graf ruimen (algemeen graf)

 • U ontvangt een bericht voordat het graf van een familielid wordt geruimd
 • Ruimen houdt in dat de stoffelijke resten worden verzameld en overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats
 • Een algemeen graf kan na 15 jaar worden geruimd, dan is de grafrusttermijn verstreken

Een graf schudden (particulier graf)

 • Dit houdt in dat stoffelijke resten worden verzameld en onderin het graf worden herbegraven
 • Hierdoor ontstaan nieuwe begraafplaatsen in het graf