Overlijden

 • Bij overlijden moet iemand aangifte doen bij de gemeente
 • Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte
 • In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd.

Voor uitvaartondernemers

 • U kunt online de aangifte van overlijden doorgeven. U logt in met E-Herkenning 3.
 • Wordt de overledene begraven op de gemeentelijke begraafplaats? Meld dit dan via 'Begraven gemeentelijke begraafplaats'.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aangifte overlijden

Voordat u een melding 'Begraven gemeentelijke begraafplaats' doet via onderstaand formulier, dient u eerst datum en tijdstip vast te leggen bij Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee via telefoonnummer: 06-82728223.

Begraven gemeentelijke begraafplaats

Begraven

De gemeente kent 2 soorten graven:

 • Dit graf heeft 2 of 3 ruimtes voor het begraven van meerdere familieleden bij elkaar
 • Het aantal ruimtes verschilt per begraafplaats
 • De rechthebbende bepaalt wie er worden begraven

 • Afhankelijk van de begraafplaats worden in een algemeen graf 2 of 3 overledenen begraven; dit kunnen onbekenden zijn
 • De beheerder van de begraafplaats bepaalt wie er in welk graf worden begraven, op volgorde van aanvraag
 • Een algemeen graf kunt u niet kopen; u betaalt voor de kosten van het onderhoud van de begraafplaats
 • Na 15 jaar kan het graf worden geruimd

Gemeentelijke begraafplaatsen

Er zijn 4 gemeentelijke begraafplaatsen

 • Algemene begraafplaats Blekerij
  Sijp 13, 2223 BX Katwijk aan den Rijn, tel. 071 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Duinrust
  Parklaan 115, 2225 SW Katwijk aan Zee, tel. 071 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Kerklaan
  Katwijk aan den Rijn, tel. 071 406 50 00
 • Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg
  Ringweg, Valkenburg, tel. 071 406 50 00

 • De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen
 • U betaalt hiervoor een vergoeding
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van het graf en het schoonhouden van de steen

 • U ontvangt een bericht voordat het graf van een familielid wordt geruimd
 • Ruimen houdt in dat de stoffelijke resten worden verzameld en overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats
 • Een algemeen graf kan na 15 jaar worden geruimd, dan is de grafrusttermijn verstreken

 • Dit houdt in dat stoffelijke resten worden verzameld en onderin het graf worden herbegraven
 • Hierdoor ontstaan nieuwe begraafplaatsen in het graf

Cremeren

In de gemeente is geen crematorium. Er zijn wel begraafplaatsen waar u een urn in een nis of kelder kunt bijzetten of as mag verstrooien op een veld:

 • Algemene begraafplaats Blekerij
 • Gemeentelijke begraafplaats Duinrust
 • Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg

Een nis of kelder huurt u voor 30 jaar; daarna kunt u de huurperiode verlengen. In een nis mag u per grafruimte 1 urn bijzetten. U betaalt voor de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Soort Periode Prijs (€)
grafkelder 30 jaar 6364,00
zandgraf 30 jaar 2015,00
om de grafrustperiode van 15 jaar vol te maken per jaar 98,33
afnemen en weer plaatsen grafbedekking/monument 196,00
het ruimen/schudden van een graf 163,00

Soort Periode Prijs (€)
het recht tot het plaatsen in een urnenkelder 30 jaar 1614,00
het recht tot het plaatsen in een urnennis 30 jaar 1614,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, maandag t/m vrijdag 194,00
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, zaterdag 243,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, maandag t/m vrijdag 578,00
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, zaterdag 723,00

Leeftijd Kosten (€)
personen van 12 jaar of ouder, maandag t/m vrijdag 1146,00
personen van 12 jaar of ouder op zaterdag 1433,00
kinderen van 1 tot 12 jaar, maandag t/m vrijdag 520,00
kinderen van 1 tot 12 jaar op zaterdag 650,00
kinderen jonger dan 1 jaar, maandag t/m vrijdag 262,00
Kinderen jonger dan 1 jaar op zaterdag 328,00

Product Prijs (€)
onderhoud van de begraafplaats voor een algemeen graf (15 jaar) 508,00
schouwen door gemeentelijke lijkschouwer 71,00
opgraven van een stoffelijk overschot 1146,00
ruimen van een graf of het verplaatsen van kisten of asbussen of urnen 163,00
het aanvragen van een verklaring van de gemeentearts voor het verzegelen van een lijkkist voor een crematie 100,00
jaarlijks onderhoud van de begraafplaats 102,00