Klacht, bezwaar of zienswijze

Klacht indienen

De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of te woord bent gestaan. U kunt dan een klacht indienen.

Een melding over bijvoorbeeld slechte bestrating, kapotte lantaarnpaal of afgewaaide takken kunt u doorgeven via melding buitenruimte.  

Klacht indienen

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Alle verdere correspondentie van de gemeente inzake uw bezwaarschrift zal via het door u opgegeven e-mailadres plaatsvinden.

Bezwaarschrift indienen

Zienswijze indienen

In uw zienswijze geeft u aan wat uw mening is over bijvoorbeeld het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd of het voornemen wat gepubliceerd wordt.

Een zienswijze kan online, per brief of mondeling worden ingediend.

Zienswijze indienen
  • Schriftelijk: verzamel de nodige gegevens en stuur deze op naar de afdeling die vermeld staat.
  • Mondeling: voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling die vermeld staat.

Let op: de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften op 26 januari a.s. gaat niet door.