Kind erkennen

  • Maak voor het erkennen van een kind een afspraak: tel. 071 406 50 00 (team Burgerlijke stand).
  • Krijgt u een kind en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind volgens de wet 1 ouder: de biologische moeder.
  • De vader of duomoeder moet het kind erkennen om volgens de wet de ouder te worden.
  • De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Waarom erkennen?

Erkenning van een kind houdt in:

  • u krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind
  • het kind krijgt erfrecht
  • het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de Rechtbank.

Erkent u nĂ¡ 1 januari 2023? Dan is het automatisch gezag direct geregeld door de erkenning.

Overgangsregeling

Is een kind erkend voor 1 januari 2023 maar na deze datum geboren? Dan moet degene die het kind erkend heeft nog steeds apart met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen. De ouders kunnen samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank.

Wilt u meer informatie over deze wijziging in het gezag? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.