Kind erkennen

 • Krijgt u een kind en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind volgens de wet 1 ouder: de biologische moeder.
 • De vader of duomoeder moet het kind erkennen om volgens de wet de ouder te worden.
 • De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.
Afspraak maken kind erkennen

Waarom erkennen?

Erkenning van een kind houdt in:

 • u krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • het kind krijgt erfrecht.
 • het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • U hebt toestemming van de biologische moeder om het kind te erkennen. Bij de erkenning van een 1e kind is de moeder ook zelf aanwezig. Is de erkenning van uw 2e kind of volgende kinderen, dan volstaat een schriftelijke toestemming van de moeder met handtekening, datum ondertekening  en een kopie van haar paspoort of identiteitskaart.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Staat u onder curatele? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor de erkenning.
 • Een overleden kind kunt u niet erkennen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de Rechtbank.

Erkent u nĂ¡ 1 januari 2023? Dan is het automatisch gezag direct geregeld door de erkenning.