Briefadres aanvragen

Maatregelen coronavirus

Op dit moment kunt u alleen telefonisch via 071 406 5000 een afspraak maken om een document aan te vragen als dat echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als deze verlopen is of snel verloopt. Ook voor het afhalen van een document is een afspraak nodig.

  • U heeft geen (vast) woonadres
  • De hoofdbewoner van het gewenste briefadres is akkoord
  • Stuur een e-mail naar info@katwijk.nl en vermeld als onderwerp 'Briefadres aanvragen'. Wij nemen dan contact met u op.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een briefadres zijn streng. U komt alleen in aanmerking als u:

  • in een zorginstelling woont
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft
  • in de gevangenis zit
  • zeevarend bent (korter dan 2 jaar in het buitenland op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft)
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft

Bij de aanvraag moet u een bewijs hiervan kunnen overleggen.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres heeft. Soms moet u aanvullende informatie geven. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres voor de periode die u vindt op uw bevestiging.

Na de afgesproken periode bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.