Briefadres aanvragen

 • U heeft geen (vast) woonadres
 • De hoofdbewoner van het gewenste briefadres is akkoord
 • U maakt een afspraak via de button hieronder en neemt mee:
  • uw identiteitsbewijs
  • kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • brief van de hoofdbewoner dat hij/zij akkoord is
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een briefadres zijn streng. U komt alleen in aanmerking als u:

 • in een zorginstelling woont
 • in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft
 • in de gevangenis zit
 • zeevarend bent (korter dan 2 jaar in het buitenland op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft)
 • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft

Bij de aanvraag moet u een bewijs hiervan kunnen overleggen.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres heeft. Soms moet u aanvullende informatie geven. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres voor de periode die u vindt op uw bevestiging.

Na de afgesproken periode bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.