Briefadres aanvragen

  • U heeft geen (vast) woonadres
  • De hoofdbewoner van het gewenste briefadres is akkoord
  • Stuur een e-mail naar info@katwijk.nl en vermeld als onderwerp 'Briefadres aanvragen'. Wij nemen dan contact met u op.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een briefadres zijn streng. U komt alleen in aanmerking als u:

  • in een zorginstelling woont
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft
  • in de gevangenis zit
  • zeevarend bent (korter dan 2 jaar in het buitenland op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft)
  • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft

Bij de aanvraag moet u een bewijs hiervan kunnen overleggen.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres heeft. Soms moet u aanvullende informatie geven. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres voor de periode die u vindt op uw bevestiging.

Na de afgesproken periode bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.