Ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma

 • De eenmalige subsidieregeling 'ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma musea 2023' is bedoeld om het cultuureducatieprogramma voor jongere doelgroepen te versterken, voor musea en vergelijkbare organisaties (zoals galerieën en culturele bezoekerscentra)
 • In totaal is er € 30.000,- beschikbaar, dit zal evenredig worden verdeeld over het aantal aanvragers met een maximum van €5000 per aanvrager
 • U kunt de eenmalige subsidieregeling aanvragen t/m 30 november 2023
 • Een plan moet worden opgesteld, hierbij is de voorwaarde dat er aansluiting wordt gezocht bij het lokale basis- en/of voorgezet onderwijs.

De subsidieregeling ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma kan worden ingezet voor bijvoorbeeld:

 • het onderzoeken van het huidige cultuureducatie aanbod en de aansluiting op de behoeften van de jongere doelgroepen
 • het inhuren van professionele ondersteuning op het gebied van cultuureducatie aanbod voor kennisdeling of advies
 • het inhuren van professionele ondersteuning in het schrijven van het plan
 • inzet voor trainingen
 • kosten van offertes bij opzet van het plan.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Om voor de eenmalige subsidieregeling ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden.

 • U bent een organisatie zoals musea, galerieën of culturele bezoekerscentra
 • U bent gevestigd in de gemeente Katwijk
 • U stelt een plan op om het cultuureducatieprogramma voor jongere doelgroepen te versterken, hierbij moet aansluitig zijn gezocht bij het lokale basis- en/of voorgezet onderwijs

Het bedrag wordt bij toekenning direct vastgesteld en hoeft niet verantwoord te worden. In 2024 kan vervolgens, aan de hand van het opgestelde plan, een bedrag worden aangevraagd voor de uitvoering.

Ontwikkelbudget aanvragen

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen voor het indienen van de aanvraag, neem dan contact op met subsidies@katwijk.nl.