Toegankelijkheidsverklaring

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk is en blijft:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Gemeente Katwijk wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.katwijk.nl (hoofdwebsite)
  2. https://extra.katwijk.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 12-06-2018.