Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk is en blijft:

  • Onderzoek: wij hebben een externe partij opdracht gegeven om de techniek van de website te toetsen op toegankelijkheid.
  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Onderdelen waarop de websites nog niet voldoen

  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op de websites. Ons streven is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Katwijk.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
  • De structuur in de koppen klopt niet altijd.

Websites waarvoor deze verklaring geldt:

Deze verklaring geldt voor de volgende websites met deze testresultaten:

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020. Laatste aanpassing: 7 december 2022