Kerngegevens

De gemeente Katwijk is 3.530 hectare groot en bestaat uit:

  • 2.759 hectare land
  • 247 hectare binnenwater
  • 524 hectare zee

Aantal inwoners per dorpskern

Dit zijn de kerngegevens per 1 januari 2018
  totaal mannen vrouwen
Katwijk 43.057 21.323 21.734
Rijnsburg 16.169 8.065 8.104
Valkenburg 5.734 2.880 2.854
totaal 64.960 32.268 32.692

Verdeling inwoners naar leeftijd

Dit zijn de kerngegevens per 1 januari 2018
  totaal mannen vrouwen
0 t/m 17 jaar 14.823 7.592 7.231
18 t/m 64 jaar 38.915 19.528 19.387
ouder dan 65 jaar 11.222 5.148 6.074
  64.960 32.268 32.692