Belasting

  • Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met het BSGR via het online contactformulier of 071 525 62 00
  • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) regelt de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Katwijk
  • Elk jaar verstuurt de BSGR eind februari de brieven
  • U ontvangt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid
  • Uw persoonlijke situatie bepaalt welke gemeentelijke belastingen u betaalt: zie belastingtarieven
  • De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB).