Logo gemeente Katwijk

Woonvoorzieningen

Hebt u een lichamelijke beperking? Is er een aanpassing aan uw woning nodig, bijvoorbeeld een traplift, om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Misschien komt u in aanmerking voor een Wmo-woonvoorziening van de gemeente.

Voorwaarden voor een woonvoorziening

 • U woont in de gemeente Katwijk.
 • U ondervindt belemmeringen in uw woning door een lichamelijke beperking.
 • U heeft de voorziening langdurig nodig.
 • Het gaat om een aanpassing van de woning waar u als huurder of eigenaar woont én uw vaste woon-/verblijfplaats heeft.

Natura of persoonsgebonden budget?

Als u recht hebt op een Wmo-voorziening, kunt u vaak kiezen in welke vorm u de voorziening wilt ontvangen.

U kunt kiezen uit:

 • een voorziening in natura: de gemeente zorgt voor de voorziening en betaalt de rekening en eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering
 • een persoonsgebonden budget (pgb): u ontvangt een geldbedrag van de gemeente en koopt of regelt zelf een geschikte voorziening

Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden.

Toestemming

Als u in aanmerking wilt komen voor een woonvoorziening heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. Dat geldt voor losse een vaste aanpassingen, verbouwingen en verhuizingen.

Overleg dus altijd vooraf met de gemeente.

De gemeente zal samen met u zoeken naar de goedkoopste oplossing. Soms is verhuizen bijvoorbeeld goedkoper dan een ingrijpende verbouwing.

Tijdelijke hulpmiddelen

Hebt u een tijdelijke voorziening nodig, bijvoorbeeld omdat u lichamelijk beperkt bent door een ongeval? Dan kunt u een beroep doen op de Welzorgwinkel, Vegro thuiszorgwinkel - of de (verzekering van de) veroorzaker van het ongeval.

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

Meer informatie en melden

Hebt u ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee te doen aan de samenleving? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening?

Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u op. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens een huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Voor het doen van een melding kunt u het formulier sturen naar:

 • Gemeente Katwijk
  T.a.v. afdeling Samenleving
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket:

 • telefoon: (071) 406 50 20