Logo gemeente Katwijk

Rolstoelen

Hebt u een lichamelijke beperking of bent door uw leeftijd slecht ter been geworden? Kunt u niet (langdurig) staan, alleen kleine stukjes lopen en bent u aangewezen op de auto of hulp van anderen om ergens te komen?

Misschien geeft een rolstoel u meer bewegingsvrijheid. Afhankelijk van uw beperking, situatie en behoefte hebt u misschien recht op een rolstoel als Wmo-voorziening van de gemeente. 

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Katwijk.
 • U ondervindt beperkingen in uw bewegingsvrijheid.
 • U woont zelfstandig of in een verzorgingshuis; u woont niet in een verpleeghuis (dan valt u onder de Awbz).
 • U hebt langdurig (langer dan 6 maanden) een rolstoel nodig.

Soorten rolstoelen

Er zijn verschillende soorten rolstoelen, zoals:

 • handbewogen rolstoelen
 • elektrische rolstoelen
 • kinderrolstoelen 
 • rolstoelen met individuele aanpassingen

Bruikleen of persoonsgebonden budget?

De gemeente verstrekt de meeste gewone rolstoelen in bruikleen. Onderhoud, reparatie en verzekering betaalt de gemeente.

Als u wilt, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen: u ontvangt een geldbedrag van de gemeente en koopt of regelt zelf een geschikte rolstoel. Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden.

Woonvoorzieningen

Als u een rolstoel hebt, kunt u misschien niet in uw woning blijven wonen, of zijn er misschien aanpassingen van uw woning nodig. Misschien kunt u aanspraak maken op een Wmo-woonvoorziening.

Tijdelijk een rolstoel nodig?

Hebt u tijdelijk een rolstoel nodig, bijvoorbeeld omdat u lichamelijk beperkt bent door een ongeval? Dan kunt u een beroep doen op de Welzorgwinkel, Vegro thuiszorgwinkel - of de (verzekering van de) veroorzaker van het ongeval.

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

Meer informatie en melden

Hebt u ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee te doen aan de samenleving? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening?

Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Voor het doen van een melding kunt u het formulier sturen naar:

 • Gemeente Katwijk
  T.a.v. afdeling Samenleving
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket:

 • telefoon: (071) 406 50 20