Hulp bij de huishouding

Woont u zelfstandig, maar zijn er huishoudelijke taken die u niet langer zelf kunt doen? Kunt u bijvoorbeeld niet meer zelf schoonmaken of stofzuigen? Lukt het niet meer om de was te doen en te strijken? Met een hulp bij het schoon en leefbaar houden van uw huis dan wel met begeleiding bij de huishouding kunnen deze taken van u worden overgenomen.

Als niemand in uw omgeving, zoals familie, buren of vrienden, u kan helpen, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-voorziening van de gemeente.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Katwijk.
 • U hebt lichamelijke of verstandelijke beperkingen waardoor u sommige huishoudelijke taken niet meer kunt doen.
 • Er is niemand anders in uw sociale omgeving, zoals familie, buren of vrienden, die deze huishoudelijke taken van u kan overnemen.

Hulp bij huishoudelijke taken

Er zijn 2 vormen van hulp bij de huishoudelijke taken:

  1. Hulp bij het schoon en leefbaar houden van uw huis

  Kunt u door uw beperkingen uw huis niet meer zelf schoon en leefbaar houden? En is er niemand in uw huishouding of in uw buurt die u kan helpen? Dan kunt u een beroep doen op hulp bij het schoon en leefbaar houden van uw huis. U moet daarbij o.a. denken aan: stoffen, opruimen, stofzuigen, reinigen, wassen, bedden opmaken en/of maaltijden voorbereiden.

  De gemeente gaat samen met u na of u zelf niet in staat bent om uw huis schoon en leefbaar te houden en als dat het geval is, kunt u gebruik maken van hulp. Voor die hulp kunt u kiezen uit verschillende hulpaanbieders.

  De kosten van de hulp betaalt u zelf, tenzij u daar onvoldoende mogelijkheden voor hebt. In dat geval kunt u van de gemeente financiële ondersteuning krijgen.

  2. Begeleiding bij de huishouding

  Bent u niet meer in staat om het eigen huishouden te sturen en te overzien? Is begeleiding nodig bijvoorbeeld bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, het aanleren van huishoudelijke taken en bij de opvang en verzorging van kinderen? Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de regie over het huishouden te voeren? Dan kunt u een beroep doen op begeleiding bij de huishouding. Ook het schoon en leefbaar houden van uw huis valt daar dan onder.

  De gemeente kan op 2 manieren begeleiding bij de huishouding verstrekken:

  1. In natura, of;
  2. in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

  De gemeente vraagt altijd een eigen bijdrage voor de begeleiding. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de benodigde hulp.

  In natura

  De gemeente regelt dat u begeleiding krijgt van een zorgaanbieder.

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding kunt regelen. U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die u helpt met de begeleiding.

  Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden.

  De gemeente verstrekt geen pgb als de begeleiding wordt uitgevoerd door een bloed- of aanverwant in de eerste graad. In die situatie zien wij dit als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de klant. We gaan ervan uit dat burgers mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat gaat over de onderlinge betrokkenheid tussen mensen.

  Veranderingen hulp bij het huishouden

  Per 1 januari 2015 zijn de regels voor hulp bij het huishouden veranderd. Wij zetten de veranderingen voor u nog even op een rij: 

  • Tot 1 juli 2015 verandert uw bijdrage voor hulp bij het huishouden niet.
  • Na 1 juli 2015 gaat u de hulp bij het huishouden zelf betalen aan de thuiszorgorganisatie.
  • U betaalde altijd een eigen bijdrage via het CAK, maar deze vervalt vanaf 1 juli 2015.
  • De gemeente heeft van de Rijksoverheid geld ontvangen om het uurtarief van uw thuiszorgorganisatie tijdelijk te verlagen tot 1 juli 2017.

  Zorgaanbieders

  De gemeente heeft met een aantal thuiszorgorganisaties een contract afgesloten. Zij verzorgen de hulp bij het huishouden als algemene voorziening. Per 1 januari 2016 is het tarief € 21 per uur.

  Staat uw zorgaanbieder hier tussen dan kunt u ook na 1 juli 2015 bij uw huidige zorgaanbieder blijven.

  Tijdelijke tegemoetkoming

  U krijgt een tijdelijke tegemoetkoming voor hulp bij het huishouden van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017. U ontvangt van de gemeente een tegemoetkoming van € 12 per uur (niveau 2016). Dit betekent: u betaalt zelf € 9 per uur voor de huishoudelijke hulp. Het aantal uren waarvoor u de tegemoetkoming krijgt is het aantal uren waarvoor u nu geïndiceerd bent met een maximum van 10 uur per 4 weken. Als u meer uren wilt afnemen dan geldt het volledige tarief van € 21 per uur. 

  Bijzondere bijstand

  Als ondanks de tijdelijke tegemoetkoming hulp bij het huishouden niet in staat bent om uw kosten voor hulp bij het huishouden te betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. U betaalt altijd een eigen bijdrage. 

  Hulp bij het huishouden voor overbelaste mantelzorgers

  De gemeente ondersteunt overbelaste mantelzorgers vanaf 1 januari 2016 met 2 uur per week huishoudelijke hulp. Meer hierover vindt u op:

  Maaltijdservice

  Kunt u door uw beperkingen niet meer zelf koken? En is er niemand in uw huishouding of in uw buurt die u kan helpen? Dan kunt u een een beroep doen op de maaltijdservice.

  Eigen bijdrage

  Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

  Meer informatie en melden

  Hebt u ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee te doen aan de samenleving? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening?

  Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

  Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u op. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens een huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

  Voor het doen van een melding kunt u het formulier sturen naar:

  • Gemeente Katwijk
   T.a.v. afdeling Samenleving
   Postbus 589
   2220 AN Katwijk

  Contact

  Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket:

  • telefoon: (071) 406 50 20