Logo gemeente Katwijk

Begeleiding vanuit de Wmo

Vanuit de Wmo wordt ondersteuning geboden in de vorm van individuele (thuis-)begeleiding of dagbesteding. De begeleiding wordt ingezet met als doel ‘de zelfredzaamheid te vergroten, mensen deel te laten worden/blijven van hun leefomgeving en het mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen’.

Daarbij moet u denken aan ondersteuning bij bijvoorbeeld:

  • Het opbouwen van contacten en communiceren met anderen.
  • Het organiseren van uw administratie, het voorkomen van schulden en het onderhouden van contact met instanties (bijvoorbeeld Belastingdienst, Zorgverzekering).
  • Het zinvol invullen van of structuur aanbrengen in de dag (dat kan zijn in de vorm van dagbesteding).
  • Het omgaan met eventuele beperkingen en het inzetten van sterke kanten.
  • De persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld begeleiding bij het douchen, gezond eten of innemen van medicatie (dit geldt als een persoon dit wel zelf kan, maar hierbij aangespoord moet worden).

Team Sociale Ondersteuning

Heeft u vragen over bijvoorbeeld het opbouwen van sociale contacten? Of op het gebied van financiën? Team Sociale Ondersteuning kan u hierbij helpen. Zij gaan samen met u op zoek naar een oplossing en staan voor alle vragen open. Als u behoefte heeft aan meer langdurige ondersteuning, kunt u samen met hen een melding doen bij het team Wmo. U kunt dit ook direct zelf doen.

Gebruik maken van begeleiding?

Wilt u een beroep doen op begeleiding? Vul dan het meldingsformulier in. Een Wmo consulent neemt telefonisch contact op en maakt als het nodig is een afspraak voor een huisbezoek.

Wilt u ondersteund worden in dit gesprek? Nodig dan een vriend of familielid uit. U kunt ook gebruik maken van een gratis cliëntondersteuner van stichting MEE.

Wilt u uw situatie nog meer verduidelijken? Dan kunt u met uw melding (of binnen 7 dagen na de melding) een persoonlijk plan meesturen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. Op het formulier geeft u uw situatie weer. Het persoonlijk plan gebruikt de gemeente voor het onderzoek.

Stuur het het meldingsformulier en het persoonlijk plan naar het postadres van de gemeente ter attentie van de afdeling Samenleving.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

Als u gebruik wilt maken van begeleiding, heeft u 2 keuzes.

  1. U krijgt de zorg in natura; dit houdt in dat uw zorgaanbieder direct declareert bij de gemeente. U hoeft dan niet zelf de administratie bij te houden. U hebt de keuze uit deze zorgaanbieders:
    - Zorgaanbieders
  2. U vraagt een persoonsgebonden budget aan; hierbij krijgt u een bedrag van de gemeente en regelt en betaalt u zelf de begeleiding. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het persoonsgebonden budget? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade helpt u om uw formulieren in te vullen. Ook kan de Formulierenbrigade helpen en leren om uw thuisadministratie op orde te brengen, zodat u dit in de toekomst misschien zelf kunt doen.