Logo gemeente Katwijk

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is het vaste overlegorgaan van de gemeente op alle terreinen van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen. 

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

De adviesraad houdt zich bezig met:

  • mantelzorg en vrijwilligersondersteuning
  • voorzieningen en verstrekkingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • jeugd- en opvoedingsondersteuning
  • verslavingszorg
  • sociale samenhang in buurten en wijken
  • toegankelijkheid openbare ruimte
  • maatschappelijke opvang
  • huiselijk geweld

In de adviesraad zijn alle doelgroepen van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen vertegenwoordigd; deels door afgevaardigden van belangenorganisaties en deels door burgerparticipanten.

Vergaderingen

De adviesraad vergadert regelmatig. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: