De Senioren Adviesraad Katwijk

De Senioren Adviesraad Katwijk (SARK) is een stichting die het gemeentelijk en regionaal beleid, waar dat de leefsituatie en belangen van senioren betreft, toetst en daar vervolgens gevraagd of ongevraagd advies over uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk.

SARK richt zich op de belangen van alle senioren, al dan niet georganiseerd. Om tot zorgvuldige toetsing en evenwichtige advisering te komen streeft SARK naar:

  • het verkrijgen van zo breed mogelijk inzicht in de kwaliteit van de leefsituatie en de aard en omvang van de activiteiten van senioren;
  • het op tijd signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben of te maken krijgen;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente, organisaties en instellingen die zich bezig houden met de belangen en het welzijn van senioren.