Logo gemeente Katwijk

Immigratie & Integratie

Hier vindt u informatie over immigratie en inburgering in Katwijk.

Integreren in Katwijk

Het is belangrijk dat vluchtelingen integreren in de maatschappij. Daarvoor moeten zij de Nederlandse taal leren en bekend raken met onze normen en waarden. De gemeente heeft het Programma Integratie opgezet om de integratie te bevorderen.

Opvang vluchtelingen

Mensen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Als zij mogen blijven, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning voor minstens 5 jaar. Mensen met een verblijfsvergunning worden statushouders genoemd. In elke gemeente worden statushouders opgevangen.

Op weg naar een woning

Als statushouders aan de gemeente zijn toegewezen hebben zij ook recht op een woning. In Katwijk krijgen woningzoekenden een woning aangewezen door woningcorporatie Dunavie. Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek is er om de woningzoekende te helpen en te informeren.

Op weg naar werk

Voor nieuwkomers is het niet eenvoudig om aan werk te komen. Het Servicepunt Werk helpt mensen in de Duin-en Bollenstreek om aan werk te komen. Vrijwilligerswerk kan een goede eerste stap zijn richting een betaalde baan.

Voor werkgevers

Als werkgever kunt u statushouders helpen om op eigen benen te staan. U heeft in sommige gevallen recht op premiekorting. Het Servicepunt Werk zorgt voor de bemiddeling tussen u en de mogelijke werknemer.