Logo gemeente Katwijk

Woningaanpassingen

Heeft u een lichamelijke beperking? Is er een aanpassing aan uw woning nodig, bijvoorbeeld een traplift, om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Misschien komt u in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente.

Natura of persoonsgebonden budget?

De gemeente kan op 2 manieren een woningaanpassing verstrekken:

  1. in natura (in bruikleen of in eigendom)
  2. in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb)

In natura

De gemeente regelt dat u een woningaanpassing krijgt van één van onze leveranciers. Deze voorziening kan in bruikleen of in eigendom worden verstrekt. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de leveranciers. De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf een woningaanpassing kunt laten uitvoeren. Dit geldbedrag betalen we op basis van declaratie aan u uit. U kunt zelf een bedrijf uitzoeken dat de woningaanpassing uitvoert. De hoogte van het pgb wordt vastgesteld op basis van de kosten die de gemeente zou moeten maken wanneer de woningaanpassing in natura zou worden verstrekt.

Toestemming

Als u in aanmerking wilt komen voor een woningaanpassing heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. Overleg dus altijd vooraf met de gemeente. De gemeente zal samen met u zoeken naar de goedkoopste oplossing. Soms is verhuizen bijvoorbeeld goedkoper dan een ingrijpende verbouwing. Voor dit laatste kunt u wellicht een tegemoetkoming krijgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Meer informatie over de Wmo en de basisvoorwaarden vindt u op:

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.