Logo gemeente Katwijk

Vervoersvoorzieningen

Bent u beperkt mobiel door een lichamelijke of verstandelijke beperking? Wilt u op familiebezoek of een dagje erop uit, maar is uw reis met (alleen) openbaar vervoer lastig?

Voor korte afstanden (tot en met 5 zones) kunt u gebruik maken van de Belbus of de Regiotaxi. Voor langere afstanden (meer dan 5 zones) is er Valys.

Voor bestemmingen in de buurt is een scootmobiel of driewielerfiets misschien een oplossing (zie pagina Hulpmiddelen). Informeer bij de gemeente of u aanspraak kunt maken op een Wmo-maatwerkvoorziening.

Belbus

De vervoersdienst de Belbus is een samenwerking van het Welzijnskwartier (voorheen Stichting Welzijn Ouderen KRV) en de gemeente.

De vervoersdienst wordt uitgevoerd door DVG Personenvervoer in samenwerking met De Jong’s Taxicentrale.

Voor wie is de Belbus bedoeld?
De Belbus is bedoeld voor personen van 80 jaar en ouder en voor personen met een lichte beperking die wonen in de gemeente en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Hoe komt u in aanmerking?
Om gebruik te kunnen maken van de Belbus moet u in het bezit zijn van een persoonsgebonden Belbuspas. Meer informatie vindt u hieronder.

Meer informatie

Regiotaxi

Voor wie is de Regiotaxi? Voor iedereen met of zonder recht op Wmo. Heeft u een Wmo-vervoersindicatie? Dan geldt voor u een speciaal tarief (het openbaar vervoerstarief) voor ritten binnen 5 zones.

De Regiotaxi kan u thuis ophalen en naar uw bestemming in een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland brengen. Vanuit Katwijk kunt u met de Regiotaxi bijvoorbeeld naar Leiden, Hillegom of Zoeterwoude, maar ook naar Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

In de regiotaxi kan uw rolstoel mee.

Meer informatie

Valys

Valystaxi's halen u thuis op en kunnen u naar bijvoorbeeld het station brengen en op een volgend station weer ophalen, of brengen u van deur tot deur. 
Valys kunt u gebruiken voor ritten van meer dan 6 zones.

Voor wie is Valys?

Voor iedereen die:

  • vanuit de Wmo recht heeft op vervoer
  • vanuit de Wmo recht heeft op een rolstoel of scootmobiel
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente heeft
  • een ov-begeleidingskaart heeft

Om gebruik te maken van vervoer met Valys heeft u een Valyspas nodig. Die is verkrijgbaar bij Valys. Als houder van een Valyspas heeft u recht op een persoonlijk kilometerbudget (pkb). De hoogte van uw pkb is afhankelijk van uw mobiliteitsbeperking.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Meer informatie over de Wmo en de basisvoorwaarden vindt u op:

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.