Logo gemeente Katwijk

Hulpmiddelen

Heeft u een lichamelijke beperking of bent door uw leeftijd slecht ter been geworden? Kunt u niet (langdurig) staan, alleen kleine stukjes lopen en bent u aangewezen op de auto of hulp van anderen om ergens te komen?

Misschien geeft een rolstoel, een driewielfiets of een scootermobiel u meer bewegingsvrijheid. Of misschien kunt u uw persoonlijke hygiƫne beter verzorgen met een douchestoel of een toiletstoel. Afhankelijk van uw beperking, situatie en behoefte heeft u misschien recht op een Wmo-maatwerkvoorziening.

Natura of persoongebonden budget

De gemeente kan op 2 manieren een hulpmiddel verstrekken:

  1. In natura (in bruikleen of in eigendom)
  2. in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb)

In natura

De gemeente regelt dat u een hulpmiddel krijgt van een hulpmiddelenleverancier. Deze voorziening kan in bruikleen of in eigendom worden verstrekt. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de hulpmiddelenleveranciers. De gemeente betaalt ook de eventuele bijkomende kosten, zoals onderhoud, reparatie en verzekering.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf een hulpmiddel kunt aanschaffen. Dit geldbedrag betalen we op basis van declaratie aan u uit. U kunt zelf een bedrijf uitzoeken dat het hulpmiddel levert. De hoogte van het pgb wordt vastgesteld op basis van de kosten die de gemeente zou moeten maken wanneer het hulpmiddel in natura zou worden verstrekt.

Tijdelijke hulpmiddelen

Heeft u een tijdelijk hulpmiddel nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Vegro.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Meer informatie over de Wmo en de basisvoorwaarden vindt u op:

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.