Logo gemeente Katwijk

Hulp bij het huishouden

Woont u zelfstandig, maar zijn er huishoudelijke taken die u niet langer zelf kunt doen? Kunt u bijvoorbeeld niet meer zelf schoonmaken of stofzuigen? Lukt het niet meer om de was te doen en te strijken? Met een hulp bij het schoon en leefbaar houden van uw huis dan wel met begeleiding bij de huishouding kunnen deze taken van u worden overgenomen.

Als niemand in uw omgeving, zoals familie, buren of vrienden, u kan helpen, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-maatwerkvoorziening van de gemeente.

Bij hulp bij het huishouden moet u o.a. denken aan:

 • opruimen/schoonmaken
 • de wasgoedverzorging en bedden opmaken
 • maaltijden bereiden en/of opwarmen
 • de opvang en verzorging van jonge kinderen
 • het aanleren van het doen van het huishouden

Veranderingen hulp bij het huishouden

Er is één maatwerkvoorziening voor alle klanten die gebruik maken van hulp bij het huishouden via de gemeente. De nieuwe regeling is op 1 oktober 2017 ingegaan.

Bent u klant en wilt u weten wat er voor u verandert? Bekijk dan:

Natura of persoongebonden budget

De gemeente kan op 2 manieren hulp bij het huishouden verstrekken:

 1. in natura
 2. in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb)

Zorg in natura (ZIN)

De gemeente regelt dat u hulp bij het huishouden krijgt van een zorgaanbieder.

 • Activite:
  telefoon: (071) 516 14 15
 • Alfa en Zorg:
  telefoon: 0294 - 48 26 64
 • DSV:
  telefoon: (071) 204 90 00
 • Groenoord Zorgt:
  telefoon: (071)  515 05 05
 • Lelie Zorggroep/Curadomi:
  telefoon: 0900 - 258 25 83
 • Sparkles
  telefoon: (071) 408 84 39
 • T-Zorg:
  telefoon: (070) 800 80 20

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf hulp bij het huishouden kunt regelen. Dit geldbedrag betalen we uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die hulp bij het huishouden levert.
Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden. Dit doet u door een zorgovereenkomst op te stellen met uw zorgverlener. Het formulier voor deze overeenkomst kunt aanvragen bij de SVB. Uw zorgverlener kan de gemaakte kosten vervolgens declareren bij de SVB.

Hulp bij het huishouden voor overbelaste mantelzorgers

De gemeente ondersteunt overbelaste mantelzorgers vanaf 1 oktober 2017 met 2 uur per week huishoudelijke hulp. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • u woont niet op hetzelfde adres als de zorgbehoevende
 • u bent geregistreerd als mantelzorger bij Stichting Welzijnskwartier. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Ga dan naar:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Meer informatie over de Wmo en de basisvoorwaarden vindt u op:

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.