Logo gemeente Katwijk

Begeleiding / dagbesteding

Vanuit de Wmo wordt ondersteuning geboden in de vorm van persoonlijke begeleiding in huis of dagbesteding. 

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

 • Het opbouwen van contacten;
 • Het organiseren van uw administratie, het voorkomen van schulden en het onderhouden van contact met instanties (bijvoorbeeld Belastingdienst, zorgverzekering);
 • Het zinvol invullen van of structuur aanbrengen in de dag (dat kan zijn in de vorm van dagbesteding);
 • Het omgaan met eventuele beperkingen en het inzetten van sterke kanten;
 • De persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld begeleiding bij het douchen, gezond eten of innemen van medicatie (dit geldt als een persoon dit wel zelf kan, maar hierbij aangespoord moet worden).

  Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

  De gemeente kan op 2 manieren begeleiding/dagbesteding verstrekken:

  1. In natura, of;
  2. In de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

  Zorg in natura (ZIN)

  De gemeente regelt dat u begeleiding/dagbesteding krijgt van een zorgaanbieder.

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  De gemeente geeft u een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding/dagbesteding kunt regelen. Dit geldbedrag betalen we uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt zelf een organisatie of persoon uitkiezen die begeleiding/dagbesteding levert.
  Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de besteding van uw budget, maar u moet uw uitgaven wel aan de gemeente verantwoorden. Dit doet u door een zorgovereenkomst op te stellen met uw zorgverlener. Het formulier voor deze overeenkomst kunt aanvragen bij de SVB. Uw zorgverlener kan de gemaakte kosten vervolgens declareren bij de SVB.

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
  Meer informatie over de Wmo en de basisvoorwaarden vindt u op:

  Aanmelden

  Wilt u weten of u in aanmerking komt?
  Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

  Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

  Hulp bij formulieren

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

  Eigen bijdrage

  Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.