Logo gemeente Katwijk

Hulp vanuit de Wmo

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Of heeft u een vervoersvoorziening nodig? U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is regelgeving die er voor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Vanaf 2015 voert de gemeente taken uit die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

De taakverdeling ziet er sinds 2015 zo uit:

 • Gemeenten: zorg aan huis;
  Gemeenten zorgen voor de ondersteuning en (een klein deel van) de persoonlijke verzorging aan huis.
 • Zorgverzekeraars: medische zorg
  De zorgverzekering regelt medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg
  De Wet Langdurige Zorg vervangt de AWBZ. Deze wet is er voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.

Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u maximaal de kosten die de gemeente kwijt is voor de hulp die u nodig heeft.

Basisvoorwaarden Wmo

 • U woont in de gemeente Katwijk;
 • U heeft de voorziening langdurig nodig (met uitzondering van Hulp bij huishouden);
 • U meldt zich aan vóórdat u de voorziening aanschaft/in gebruik neemt.

Aanmelden

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Bel of mail het Samenlevingsloket voor meer informatie of maak een afspraak voor een huisbezoek met het meldingsformulier Wmo. Op het meldingsformulier Wmo beschrijft u uw situatie en behoefte aan ondersteuning.

Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Samenlevingsloket contact met u. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade:

Participatieraad

De Participatieraad overlegt met en adviseert de gemeente op alle gebieden van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen. 

Meer informatie

Contact

Voor vragen kunt u bellen met het Samenlevingsloket:

 • telefoon: (071) 406 50 20

Wet- en regelgeving