Logo gemeente Katwijk

Team sociale ondersteuning

Het team sociale ondersteuning is er voor al uw vragen over werk, financiën, wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en dagbesteding. 

Neemt u contact op met dit team dan krijgt u een vast aanspreekpunt uit het team. Deze contactpersoon bedenkt samen met u een oplossing. Uw mogelijkheden en kwaliteiten staan hierbij centraal. Ook wordt er gekeken of iemand uit uw omgeving kan helpen. Als het nodig is, organiseert het team sociale ondersteuning hulp of zorg met de deskundigen binnen en buiten het team. 

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Voor al uw vragen over werk, financiën, wonen, zorg, welzijn, voorzieningen en dagbesteding.

Bijvoorbeeld:

  • Activiteiten die horen bij het dagelijks leven: eten koken, wassen, schoonmaken, opruimen
  • Dagbesteding: werk, vrijwilligerswerk, vrije tijd
  • Financiën: uw huishoudboekje op orde krijgen, omgaan met schulden.
  • Geestelijke gezondheid: relatieproblemen, eenzaamheid, depressie
  • Huisvesting: een dreigende uithuiszetting, een voorziening in huis
  • Sociaal netwerk: het ontbreken van familie, vrienden of buren om op terug te vallen
  • Vragen over middelengebruik: bijvoorbeeld alcohol of drugs

Wie werken in het team sociale ondersteuning?

Het team sociale ondersteuning is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Kwadraad, MEE en Welzijnskwartier. Het team werkt samen met andere organisaties, zoals huisartsen, zorgorganisaties, wijkverpleegkundigen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, vrijwilligersorganisaties, gemeentelijke diensten en andere professionals.

Heeft u een doorverwijzing nodig?

U heeft geen doorverwijzing nodig. Mogelijk adviseert uw huisarts of wijkverpleegkundige u contact op te nemen met team sociale ondersteuning. Maar u kunt ook zelf contact opnemen. U kunt bij het team terecht als u zich zorgen maakt om iemand anders. Bijvoorbeeld uw moeder of buurman. U kunt ook anoniem om hulp vragen als u dit prettiger vindt.

Meer informatie en contactgegevens