Logo gemeente Katwijk

Zorg en welzijn

Welzijn

De gemeente Katwijk ondersteunt en stimuleert haar inwoners in hun dagelijkse leven. Met sociale en culturele activiteiten, maatschappelijk werk en maatschappelijke opvang voor mensen die hulp of steun nodig hebben.


Gezondheidszorg

De gemeentelijke gezondheidsdienst gaat over de volksgezondheid.


Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Zorgt u voor een hulpbehoevende ouder, een chronisch zieke partner of een kind met een beperking? Dan bent u 'mantelzorger'. De gemeente én de overheid ondersteunen mantelzorgers en proberen de zorglast iets te verlichten.


Wmo / Samenlevingsloket

De gemeente helpt en ondersteunt mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en deel te nemen aan de maatschappij.


Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is het vaste overlegorgaan van de gemeente op alle terreinen van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen.