Leerlingenvervoer

 • Als uw kind ver van school woont en door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage voor vervoerskosten van en naar school
 • Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de dichtsbijzijnde toegankelijke school die past bij het niveau en de beperking of stoornis van uw kind en aansluit op uw levensovertuiging

 • De bijdrage is voor vervoer per (brom)fiets, openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer
 • In sommige gevallen worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.
Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Wat heeft u nodig?

U moet voor deze online aanvraag één of meerdere bijlagen meesturen:

 • schoolverklaring (15 KB) inclusief gemotiveerd vervoersadvies als aangepast vervoer noodzakelijk is
 • een verklaring over de lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte van uw kind (alleen als aangepast vervoer noodzakelijk is) 
 • inkomensverklaring 2016 als uw inkomen lager dan € 26.100 is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (cluster 4) bezoekt. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de belastingtelefoon, tel. 0800 0543.

Let op!

 • Uw kind moet Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg als woonplaats hebben 
 • U kunt een aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar
 • Meestal moet u de bijdrage voor leerlingenvervoer elk jaar opnieuw aanvragen
 • Dan ontvangt u binnen 8-12 weken een brief van de gemeente met de beslissing, de 'beschikking'
 • U krijgt geen vergoeding voor vervoer naar naschoolse opvang 
 • Meld uw wijzigingen tijdig bij de gemeente.

Eigen bijdrage

 • Als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs volgt, dan moet u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage betalen
 • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is € 310 bij een verzamelinkomen hoger dan € 25.650, in het peiljaar 2015
 • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 314,50 bij een verzamelinkomen hoger dan € 26.100, in het peiljaar 2016.

Zie ook