Vervoer

  • Beperkt uw lichamelijke of verstandelijke beperking u bij het reizen?
  • Wilt u op familiebezoek of een dagje erop uit, maar is reizen met het openbaar vervoer lastig?
  • U heeft dan misschien recht op een Wmo-maatwerkvoorziening:

Aanmelden Wmo

  • Wilt u weten of u recht heeft op een voorziening uit de Wmo?
  • Vul het hulpvraagformulier Wmo in. In het formulier beschrijft u uw situatie en de ondersteuning die u nodig heeft.
  • Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Wijkteam van de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op. Vanwege drukte kan het langer duren voordat er contact met u wordt opgenomen. Wij vragen u te wachten tot er contact met u wordt opgenomen. Is er sprake van spoed? Neem dan zelf contact met ons op. Hiervan is sprake als u in uw omgeving niemand heeft die u kan helpen, bijvoorbeeld de eerste dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Soms is een huisbezoek nodig. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen naar een geschikte oplossing.
  • Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.
Hulpvraag melden

U kunt ook het papieren formulier (pdf, 102 KB) invullen en opsturen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via (071) 406 50 00.

Hulp bij formulieren

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de Formulierenbrigade.

Eigen bijdrage Wmo

  • Voor de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)  biedt, betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage
  • U betaalt nooit meer eigen bijdrage dan uw hulp vanuit de Wmo kost
  • De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Maatwerkvoorzieningen

Wet Maatschappelijke ondersteuning

Deze voorziening wordt aangeboden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen.