Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • U in de gemeente Katwijk woont
  • U een laag inkomen heeft en niet meer vermogen heeft dan is geregeld in de Participatiewet
  • U bijzondere bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen, maar wel noodzakelijk zijn
  • De kosten nergens anders (volledig) worden vergoed, zoals via de zorgverzekering
  • U heeft gekozen voor de goedkoopste mogelijkheid
  • U eerst bijzondere bijstand aanvraagt voordat u de kosten maakt
  • Voor sommige uitgaven moet u geld opzij zetten; als dat niet lukt, kan er in enkele gevallen een lening worden verstrekt.

Bijzondere bijstand aanvragen

Formulierenbrigade en samenlevingsloket

  • Vindt u het moeilijk om een formulier in te vullen? De formulierenbrigade helpt u.
  • De collega's van het samenlevingsloket beantwoorden uw vragen over bijzondere bijstand, zorg, welzijn, werk en inkomen.

Betaaldagen bijstandsuitkering

Maand Datum
januari woensdag 31 januari
februari woensdag 28 februari
maart vrijdag 30 maart
april maandag 30 april
mei donderdag 31 mei
juni vrijdag 29 juni
juli dinsdag 31 juli
augustus vrijdag 31 augustus
september vrijdag 28 september
oktober woensdag 31 oktober
november donderdag 30 november
december maandag 31 december