Logo gemeente Katwijk

Onderzoeksplicht eigenaren galerijflats

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van galerijflats. Het onderzoek richt zich op de staat van galerijflats met zogenaamde uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet (uit 1 stuk) zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloer of gevelbalken.
Dat dit soort galerijflats risico’s oplevert, is onder andere gebleken in 2011, toen in Leeuwarden een galerijplaat instortte en enkele verdiepingen in zijn val meenam.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van corrosie van de wapeningstaven. Maar ook een te hoge belasting van de galerijplaat en/of te lage ligging van de wapeningstaven kan instorting veroorzaken. In Nederland zijn ongeveer 1000 galerijflats, gebouwd in de periode 1950-1970, die een risico vormen.

Laat uw gebouw onderzoeken vóór 1 juli

De gemeente heeft een informatieve brief gestuurd naar alle bij haar bekende Vereniging van Eigenaren (VvE), woningcorporaties en andere eigenaren van galerijflats die gebouwd zijn vóór 1975. Wij doen een beroep op u als gebouweigenaar of de degene die uit anderen hoofde bevoegd is om de veiligheid van uw gebouw en de omgeving te garanderen.
Daarom wijzen wij u op uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen uw gebouw vóór 1 juli 2017 te laten onderzoeken en indien nodig passende maatregelen te treffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Toelichting onderzoeksverplichting zorgplicht

Ook verwijzen we naar de “Toelichting onderzoeksverplichting zorgplicht” van het Ministerie van BZK. Hier worden vooral andere flatgebouwen genoemd die buiten de onderzoeksplicht vallen maar waarvoor het Ministerie een aanbeveling geeft om toch onderzoek te laten verrichten.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • uitkragende vloeren van flatgebouwen direct aan de kustlijn
  • vloeren met een uitkraging groter dan 1,0 meter én
    • een woningbalkon met een breedte van ten minste 3 meter, of
    • op elkaar aansluitende doorgaande vloeren, al dan niet uitgevoerd met dilatatievoegen
  • uitkragende balkon- of galerijvloeren die permanent relatief zwaar belast worden

Zie ook: