Logo gemeente Katwijk

Huis huren

Wilt u in de gemeente Katwijk een huis huren, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Hou er rekening mee dat u voor sommige huurwoningen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Woonlastenfonds

Door baanverlies, scheiding of arbeidsongeschiktheid kan onverwacht uw inkomen sterk dalen, terwijl uw lasten hetzelfde blijven. Om u te helpen uw inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen, kunt u gebruik maken van het Woonlastenfonds. Via de button kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor dit fonds. De tool (rekenhulp) is makkelijk en anoniem. De gegevens worden niet opgeslagen en niet gebruikt door derden. U ziet ook direct of u in aanmerking komt. Is dat zo? Neem dan contact op met Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ om een aanvraag in te dienen.

Procedure na goedgekeurde aanvraag

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, wordt het maandbedrag berekend. U ontvangt over een periode van 6 maanden maximaal € 2.111 per aanvraag. De SHD toetst na 3 maanden of er voortgang is in het verbeteren van uw financiële situatie. In bepaalde gevallen kan de bijdrage met maximaal 3 maanden verlengd worden.

Proefperiode Woonlastenfonds

De pilot ‘Woonlastenfonds’ is een samenwerking met woningcorporatie Dunavie en Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ en duurt tot halverwege 2016.

Woonvisie 2015 - 2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen met ontwikkelaars, makelaars, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.

Prestatieafspraken 2016 -2019

De Woonvisie 2015 - 2019 is de basis geweest voor prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met Dunavie en SHD. Een goede samenwerking tussen de partijen is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de Prestatieafspraken Wonen 2016 - 2019 verder uitgewerkt.

Huren van een particulier of belegger

Particuliere huurwoningen worden aangeboden in de plaatselijke kranten. Gaat het om nieuwbouwhuurwoningen, dan staat in de advertentie wanneer u kunt inschrijven en binnen welke termijn. De inschrijf- en toewijzingsregels staan op de inschrijfformulieren. Hier vindt u ook de rangorde tussen de kandidaten.

Huren van een woningcorporatie

Wilt u een woning huren van een woningcorporatie, dan kunt u terecht bij:

Hier kunt u ook terecht voor het aanbod van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten.

Statushouders krijgen een woning toegewezen door woningcorporatie Dunavie zodra ze aan onze gemeente gekoppeld zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit is vastgelegd in de regionale Huisvestingsverordening.

Huisvestingsvergunning

Hebt u gereageerd op het woningaanbod via woningnethollandrijnland.nl, dan controleert de woningcorporatie of u in aanmerking komt voor het huis. Zij verzorgen ook de huisvestingsvergunning voor u.

Seniorenwoningen

Voor reguliere (zelfstandige) seniorenwoningen kunt u terecht bij:

Speciale seniorenwoningen: via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Wilt u naar een speciale seniorenwoning waar u ook verzorgd wordt?
Dan moet u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een landelijke organisatie die de aanvragen en indicaties regelt.

Woonurgentie

Dreigt u ongewild dakloos te worden dan kunt u bij de woningcorporaties woonurgentie aanvragen. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland neemt de aanvraag daarna in behandeling. De gemeente heeft geen enkele invloed op de beslissing of u wel of geen woonurgentie toegewezen krijgt.

Voorwaarden:

  • uw inkomen is door omstandigheden zo laag geworden dat de woonlasten niet meer op te brengen zijn
  • er zijn psychosociale problemen of medische redenen waardoor u niet meer in de woning kunt blijven
  • u heeft geen of nauwelijks eigen vermogen


Meer informatie: