Logo gemeente Katwijk

Bouwen of verbouwen

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in 1 omgevingsvergunning.

Houd er rekening mee dat de gemeente tijd nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. Is de bouw of verbouw (met vergunning) afgerond, dan moet u dat ook weer bij de gemeente melden. Kijk eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Bouwdossiers inzien

Een bouwdossier bestaat bijvoorbeeld uit bouwtekeningen en constructieberekeningen die gebruikt zijn voor het bouwen of verbouwen van een woning. Nadat u digitaal een bouwdossier heeft opgevraagd, kunt u het inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het opvragen en inzien van bouwdossiers is gratis.

Meer informatie en kosten digitale kopieën

 • U ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail zodra het door u opgevraagde dossier klaar ligt bij de receptie.
 • U kunt het dossier tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien.
 • De dossiers blijven 5 werkdagen na het versturen van de e-mail voor u beschikbaar.
 • U ontvangt het bouwdossier van het door u gevraagde adres. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie die u zoekt ook in het dossier te vinden is.
 • Inhoudelijke vragen kunnen wij niet beantwoorden. Hiervoor kunt u een aparte afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Veiligheid.
 • Kopieën van stukken uit het dossier worden alleen digitaal voor u gemaakt door een medewerker van de gemeente. Dit duurt 2 werkdagen. De digitale kopieën worden geplaatst op een USB stick van de gemeente van 8 GB. U betaalt € 5 per USB stick. Ook betaalt u afhankelijk van het papierformaat van het stuk een bedrag tussen € 0,20 en € 5 per digitale kopie.
 • Het is alleen mogelijk om kopieën te bestellen als u aangeeft van welke stukken uit het dossier u een kopie wenst. U dient dus altijd eerst zelf het dossier in te zien.

Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester adviseert over uw bouwplan.

Johan Roeloefs

De stadsbouwmeester is Johan Roelofs. Hij is architect in dienst van de stichting Dorp, Stad en Land. Hij heeft ervaring in het welstandswerk. Hij is onder andere lid van welstandcommissies in verschillende regio's in Zuid-Holland en Zeeland.

Werkwijze en kosten

U kunt een afspraak maken om op woensdagmiddag langs te komen om uw bouwplan te bespreken. Neem contact op met Team Vergunningen:

 • telefoon: (071) 406 50 00

Dat kan al zodra de eerste schetsen op papier staan. U betaalt € 273 voor het vooroverleg met de stadsbouwmeester. Deze kosten worden verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunningaanvraag als deze aanvraag overeenkomt met het in het vooroverleg uitgewerkte plan.

Welstand

Hebt u plannen om te (ver)bouwen? Dan is het belangrijk om te weten wat de voorwaarden van de gemeentelijke welstandsnota zijn. Lees deze vooraf zodat u weet aan welke kwaliteitseisen uw bouwplan moet voldoen.

Kosten advies

Wilt u bespreken of uw bouwplannen voldoen aan de voorwaarden van de gemeentelijke welstandsnota? Maak dan een afspraak met de stadsbouwmeester. Tijdens een gesprek laat u uw bouwplannen of eerste schetsen zien aan de stadsbouwmeester. Hij vertelt of uw plannen voldoen aan de voorwaarden. U betaalt € 273 voor dit overleg met de stadsbouwmeester. Neem contact op met team Vergunningen voor het maken van een afspraak.

 • telefoonnummer (071) 406 50 00.

Voorkom bezwaren van uw buren. Informeer hen over uw plannen, ook als het om een vergunningsvrij bouwplan gaat. Deze kosten van het vooroverleg worden verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunningaanvraag als deze aanvraag overeenkomt met het in het vooroverleg uitgewerkte plan.

Verslagen stadsbouwmeester

U kunt de verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester lezen in de bekendmakingen.

Geen welstandstoets

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor:

 • kozijnwijzigingen
 • kunstwerken
 • wijzigingen binnen het bouwwerk zonder gevolgen voor het uiterlijk van een bouwwerk
 • dakkapellen als deze minimaal 0,5 meter dakvlak vrijhouden.  Bij meerdere dakkapellen moet er een tussenruimte van minimaal 1 meter overblijven.
 • vlaggenmasten
 • dakramen
 • rolluiken
 • zonnepanelen

Dan wordt uw aanvraag niet meer getoetst door de stadsbouwmeester. Dit geldt niet voor een aanvraag voor een monument.

Heb ik een vergunning nodig?

Gaat u bouwen of verbouwen, doe dan de vergunningcheck. Een online service voor particulieren en bedrijven, waarmee u in drie stappen weet waar u aan toe bent. Bij het omgevingsloket kunt u niet alleen de vergunningcheck uitvoeren, maar ook een aanvraag indienen.

Vergunning aanvragen

Wilt u weten hoe u een vergunning aanvraagt of hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt op uw aanvraag? Kijk dan op de pagina Vergunning aanvragen.

Afspraak maken omgevingsvergunning en (ver)bouwen

Heeft u vragen over bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een bestemmingsplan of wilt u  een omgevingsvergunning inzien? Maak dan een afspraak.

Ter voorbereiding op de afspraak neemt een medewerker van het team Vergunningen contact met u op.

Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

Wilt u voorkomen dat er in uw woning wordt ingebroken? Het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) helpt u om de maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn. Een gecertificeerd bedrijf geeft u informatie over hoe u inbraakgevoelige plekken van uw woning kunt beveiligen. 

Website politiekeurmerk

Op de website politiekeurmerk vindt u alle informatie over het PKVW. Ook kunt u hier de bedrijven opzoeken die u kunnen helpen met het veilig maken van uw woning.