Bekendmakingen

Als u een feest wilt organiseren of u wilt bijvoorbeeld iets veranderen aan uw huis of omgeving, dan heeft u een vergunning nodig. 

De gemeente beoordeelt deze aanvragen en publiceert de ingekomen aanvragen en haar besluiten op de aanvragen in de plaatselijke kranten en de website. Dit noemen we 'bekendmakingen'.

Bekendmakingen per categorie

Definitief besluit vaststelling hogere waarden geluid
Ontheffing schenktijden
Omgevingsvergunningen, ingekomen
Omgevingsvergunningen, verleend
Omgevingsvergunningen, uitgebreid, verleend
Omgevingsvergunningen, geweigerd
Omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn
Evenementen, ingekomen
Evenementen, vergunning verleend
Evenementen, ingekomen kleinschalige evenementen
Eigenaar gezocht
Ontheffing sluitingsuur
Verkiezingen
Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Overige besluiten
Drank- en horecavergunningen
Standplaatsvergunningen
Loterijvergunning
Meldingen van niet-vergunningsplichtige inrichtingen
Verkeersbesluiten
Kamperen buiten kampeerterrein
Agenda en notulen
Beleid
Kennisgeving
Kennisgeving verlenging beslistermijn

Na aanmelding krijgt u automatisch e-mails over plannen en besluiten van bijvoorbeeld evenementen, vergunningen of verkeers- besluiten bij u in de buurt.