Logo gemeente Katwijk

P-tarieven (straat en P-garages)

Parkeren op straat

€ 2 / uur

 

Dagkaart parkeerautomaten Seinpoststraat, Sportlaan, Zuidduinseweg, de Zuid-Boulevard en op het parkeerterrein Noordduinseweg€ 10
Parkeergarages€ 1,70 / uur met een maximum van € 10 per 24 uur

Parkeervergunningen

Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 2 jaar geldig.  Een bedrijfsvergunning is minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar geldig.

Bewonersvergunning € 41,50
2e Bewonersvergunning € 62,25
3e Bewonersvergunning 
(oude regeling, nieuwe 3e vergunning wordt niet meer uitgegeven)
€ 83,00
Bezoekersvergunning (2 jaar)€ 40
Bedrijfsvergunning 1 jaar€ 349,20
Dagkraskaart werkzaamheden€ 7,50
Bijzondere bedrijfsvergunning per jaar € 448,80
Bedrijfsvergunning 1 maand € 29,10
Bijzondere bedrijfsvergunning per maand € 37,40
Werkzaamheden parkeervergunning per maand € 62,25

Tarieven parkeerabonnementen

Voor de parkeerabonnementen in de garages gelden de volgende tarieven voor auto's:

Jaarabonnement€ 480
Halfjaarabonnement€ 240
Maandabonnement € 40
Weekabonnement€ 25
Werkdagabonnement jaar Princehaven€ 200
Werkdagabonnement halfjaar Princehaven€ 120
Werkdagabonnement kwartaal Princehaven€ 70
Werkdagabonnement jaar Boulevard-Zeezijde€ 400
Werkdagabonnement halfjaar Boulevard-Zeezijde€ 250
Werkdagabonnement kwartaal Boulevard-Zeezijde€ 150
Winterabonnement (november tot en met maart Princehaven en Boulevard-Zeezijde)€ 160
Etmaalkaart (24 uur aaneengesloten parkeertijd)€ 10

Een werkdagabonnement geldt op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.30 uur en op donderdag van 8.00 tot 21.30 uur.

Gehandicapten parkeren

Gehandicaptenparkeerplaats, aanbrengen (tarief 2012)€ 200,00
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring GGD spreekuur € 154,00
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring GGD huisbezoek € 300,00
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring GGD dossier € 129,00
Gehandicaptenparkeerkaart zonder onderzoek GGD€ 35,20
Duplicaat gehandicaptenparkeerkaart€ 34,80
Intrekken aanvraag door burger terwijl er nog geen consult/huisbezoek/dossieronderzaak heeft plaatsgevonden€ 30,40